RAPPORT

Udskrivning af elever

EVA har kortlagt, hvor mange elever der udskrives fra de frie grundskoler, efterskolerne og de frie fagskoler, samt hvilke årsager der er til udskrivningerne.

Udgivelsesår: 2016
ISBN: (www) 978-87-7958-915-5
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)
Download