Projekt

Udskrivning af elever

Projektleder

Mikkel Bergqvist Rasmussen

Chefkonsulent
+45 51 94 68 62

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet undersøgelser af frie grundskoler, efterskoler og frie fagskolers praksis for udskrivninger, hvor det er skolen, der træffer beslutningen om at afbryde samarbejdet med elev og forældre. Undersøgelserne er gennemført for Undervisningsministeriet (UVM).