Rapport

Udskrivning af elever på frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler

Rapporten giver et indblik i de frie grundskoler, efterskolerne og de frie fagskolers praksis for udskrivninger i skoleåret 2017/18, hvor det er skolen, der træffer beslutning om at afbryde samarbejdet med elev og forældre. Rapporten beskriver også, om der er sket udviklinger, siden EVA's første undersøgelse på området fra 2016.

Udgivelsesår: 2019
ISBN: (www) 978-87-7182-262-5
Opdragsgiver: Undervisningsministeriet
Hent udgivelse