Rapport

Undersøgelse af anvendelse af erhvervspraktik i folkeskolen

Undersøgelsen belyser, hvordan skolerne arbejder med at give elever i 8. og 9. klasse udbytterige praktikophold,, og hvad lærere, ledere og vejledere oplever, praktikken bibringer eleverne. 

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-500-8
Opdragsgiver: Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Hent udgivelse