Projekt

Undersøgelse af undervisningsdifferentiering 2011

Kontakt

Lise Tingleff Nielsen

Områdechef
+45 20 72 49 17

Undervisningsdifferentiering blev i 1993 et bærende pædagogisk princip for undervisning i folkeskolen. EVA har undersøgt, hvordan skolerne arbejder med at differentiere undervisningen, og om en styrkelse af lærernes evalueringsfaglighed kan have betydning for undervisningsdifferentieringen.