Notat

Undervisning af flersprogede elever i folkeskolen

I dette notat stiller EVA skarpt på nogle af de udfordringer og muligheder, lærerne selv oplever, når de underviser flersprogede elever  i den almindelige undervisning.

Udgivelsesår: 2023
ISBN: 978-87-7182-632-6
Opdragsgiver: EVA
Hent notat