FOLDER

Undervisning af tosprogede elever – inspiration til skoleledelser og lærere

Hæftet samler de vigtigste resultater og anbefalinger til skoleledere og lærere fra evalueringen af tosprogede elever i folkeskolen. Vi håber, at hæftet kan inspirere landets skoler i det videre arbejde med undervisningen af tosprogede elever.

Udgivelsesår: 2007
Opdragsgiver: EVA
Download