RAPPORT

Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Undervisningsdifferentiering blev i 1993 et bærende pædagogisk princip for undervisning i folkeskolen. EVA har undersøgt, hvordan skolerne arbejder med at differentiere undervisningen, og om en styrkelse af lærernes evalueringsfaglighed kan have betydning for undervisningsdifferentieringen.

Udgivelsesår: 2011
ISBN: 978-87-7958-625-3
Opdragsgiver: EVA
Download