RAPPORT

Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip

Projektleder

Mia Lange

Chefkonsulent
+45 4250 2542

Undervisningsdifferentiering blev i 1993 et bærende pædagogisk princip for undervisning i folkeskolen. EVA har undersøgt, hvordan skolerne arbejder med at differentiere undervisningen, og om en styrkelse af lærernes evalueringsfaglighed kan have betydning for undervisningsdifferentieringen.

Udgivelsesår
2011
ISBN
978-87-7958-625-3
Opdragsgiver
EVA
Bestil i trykt format hos Rosendahl-Schultz
Download