Rapport

Undervisningspraksis i udskolingen

Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af undervisningspraksis i udskolingen. Hvordan tager den daglige undervisning i udskolingen sig ud i praksis? Hvordan opleves den af de lærere, elever og ledere?

Udgivelsesår: 2020
ISBN: (www) 978-87-7182-379-0
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)
Hent rapport