RAPPORT

UPV i 8. klasse

Hvilken betydning har de faglige og vejledningsmæssige indsatser, der tilbydes ikke-uddannelsesparate unge i folkeskolen? EVA har undersøgt de uddannelsesparathedsvurderinger (UPV’er), der er gennemført for 8. klasse i vinteren 2014/15. 

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-850-7
Opdragsgiver: EVA
Anden information: Delvist finansieret af Undervisningsministeriet
Download