RAPPORT

UU-centrenes vejledning - brugerundersøgelse 2015

Hvordan oplever elever i 9. klasse, 10. klasse og specialklasse deres udbytte af UU-centrenes vejledning? Og hvor tilfredse er de med vejledningen? EVA har spurgt eleverne. Svarene kan bruges af det enkelte UU-center til at udvikle kvaliteten af den vejledning, de leverer.

Udgivelsesår: 2015
ISBN: (www) 978-87-7958-852-3
Opdragsgiver: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL)
Download