Rapport

Valget af 10. klasse

Med denne rapport sætter EVA fokus på unges valg af 10. klasse. Vi undersøger de unges bevæggrunde for valget af 10. klasse og hvad der kendetegner de unge, som søger de forskellige 10. klasser. Rapporten er baseret på spørgeskemabesvarelser og kvalitative interviews med elever i 9. klasse, og er en del af en større forløbsundersøgelse, hvor EVA følger en årgang fra 8. klasse og fire år frem med fokus på valgproces og overgang til ungdomsuddannelse.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-185-7
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download