ARTIKEL

Tre veje til bedre samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse

20/03 2019

Ny undersøgelse giver bud på, hvordan I som forvaltning kan styrke samarbejdet med skoleledelsen om elevernes læring og trivsel.

Særligt tre områder og tre udfordringer er i fokus i samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse. Det viser flere undersøgelser fra Danmarks Evalueringsinstitut, EVA.

Udfordringerne omhandler især:

 • Samarbejdet om data
  Det er særligt bestemte kvantitative datakilder, der er i fokus.
 • Sparringsrelationen
  Skoleledere er i udgangspunktet glade for at sparre med forvaltningen, men der er nogle problemstillinger, de hellere vil drøfte med andre skoleledere end med skolechefen.
 • Prioriteringen af indsatser
  Skoleområdet er kendetegnet ved en udviklingsiver, og mens skolecheferne i undersøgelsen angiver, at indsatserne drøftes og prioriteres, angiver skolelederne, at det kun sker i mindre grad.

EVA’s seneste udgivelse, der bygger på en spørgeskemaundersøgelse blandt skolechefer og skoleledere, og som udkom i januar 2019, stiller skarpt på, hvad I som forvaltning kan gøre for at styrke samarbejdet.

 1. Sådan kan I styrke samarbejdet om data

Undersøgelsen viser, at det særligt er bestemte kvantitative datakilder, såsom nationale test, nationale trivselsmålinger og karakterer, der er i fokus. Samtidig svarer både skolechefer og skoleledere i undersøgelsen, at det kan være svært at få skabt mening i arbejdet med data, og at det er vanskeligt at forstå, hvorfor de kvantitative data ser ud, som de gør.

Derfor kan I som forvaltning overveje følgende spørgsmål:

 • Hvilke fund i jeres data vil det være relevant at få belyst yderligere? Sæt tid af til, at der kan blive indsamlet viden, som kan gå bag om potentielle problemstillinger.
 • Hvilke datakilder kan være med til at belyse, hvorfor jeres udvalgte fund ser ud, som de gør? Overvej, hvad der kan understøtte jeres viden – er det fx lokale data fra observationer, elevproduktioner eller samtaler med det pædagogiske personale?
Samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse
 1. Sådan kan I styrke skoleledernes sparring med hinanden

Undersøgelsen viser, at der er nogle problemstillinger, skoleledelsen hellere vil drøfte med hinanden, end med forvaltningen. Det kan skyldes, at der mellem skoleledelse og forvaltning er en indbygget asymmetrisk relation.

Som forvaltning kan I derfor overveje følgende spørgsmål:

 • I hvilke fora/netværk i jeres kommune har skolelederne mulighed for at sparre med hinanden? Skal der evt. faciliteres nogle andre eller nye?
 • Hvordan kan I bidrage til, at særligt nye skoleledere får opbygget et netværk med andre skoleledere?
Samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse
 1. Sådan kan I styrke kommunikationen om indsatser

Det kan være en udfordring for skolerne at balancere indsatser og ressourcer. Og der er forskel på, hvordan hhv. skoleledere og skolechefer opfatter dialogen om prioriteringen af indsatser.

Overvej derfor følgende spørgsmål:

 • Hvordan kan I skabe rammerne for en konstruktiv dialog om forholdet mellem indsatser og ressourcer? Tjek op på, om I også i jeres kommune, har forskellige opfattelser af prioriteringen af indsatser.
 • Hvordan kan I tydeliggøre, at det er vigtigt, at skoleledelsen leder opad i arbejdet med indsatser? Det er ikke kun jer, der som forvaltning er sparringspartner for skolerne. I er også afhængig af skolernes input for at få føling med, hvilke indsatser, der er relevante, og hvilke ressourcer de kræver såsom medarbejdere, timer, etc.
Opfattelse af dialog og samarbejde mellem forvaltning og skoleledelse