INVITATION TIL DELTAGELSE I UNDERSØGELSE

Vil I være med til at styrke jeres elevers motivation på mellemtrinnet?

KL, DLF og BUPL inviterer skoler til at deltage i et udviklingsprojekt om at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte på mellemtrinnet. I får mulighed for at planlægge, gennemføre og evaluere konkrete aktioner i undervisningen sammen med kvalificerede aktionslæringsvejledere 

Vil I bidrage med jeres viden og blive klogere på elevmotivation på mellemtrinnet? Og vil I være med i et ambitiøst udviklingsprojekt, hvor I som lærere sammen med aktionslæringsvejledere kan undersøge og afprøve, hvordan man kan tilrettelægge en skoledag, et undervisningsforløb eller en undervisningslektion med mere varierede undervisningsformer?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) gennemfører for Fremfærd Børn, ledet af Kommunernes Landsforening (KL), Danmarks Lærerforening (DLF) og Børne- og Ungdomspædagogernes Landsforbund (BUPL) projektet Styrket elevmotivation på mellemtrinnet. Projektets formål er at styrke elevernes motivation, trivsel og udbytte af undervisningen. I projektet skal vi sammen blive klogere på:

  • Motivation på mellemtrinnet: Hvordan oplever elever undervisningen, hvornår er de motiverede, og hvornår oplever de at mangle engagement? Hvilke overvejelser gør I som lærere jer om skabe motivation i undervisningen?
     
  • Varierede undervisningsformer: Hvordan kan man som lærer tilrettelægge undervisningen, så den i højere grad er varieret, anvendelsesorienteret og undersøgende og dermed er med til at fremme elevernes motivation?


Sådan kan du eller din skole deltage

Projektet består af en kvalitativ undersøgelse og et aktionslæringsforløb om motiverende undervisning på mellemtrinnet. I kan deltage i en eller begge dele:

I den kvalitative undersøgelse deler I som lærere og nogle af jeres elever jeres erfaringer og oplevelse af motiverende undervisning på mellemtrinnet. Undersøgelsen består af fokusgruppeinterview med lærere (ca. 2 timer). Enkelte lærere vil efterfølgende få besøg af EVA, som observerer undervisningen (ca. 90 min) og gennemfører et interview med udvalgte elever (ca. 45 min). Denne del forløber i marts-april 2024.

I aktionslæringsforløbet planlægger, gennemfører og evaluerer I som lærere aktioner i undervisningen sammen med aktionslæringsvejledere. Aktionslæringsforløbene sker i løbet af skoleåret 2024/25 og består af følgende elementer:

  • En fælles opstartsworkshop (1 dag)
  • Webinar (ca. 3 timer)
  • 3 besøg på hver skole med observation af fx en dobbeltlektion og efterfølgende sparring med aktionslæringsvejlederen (ca. 4 timer i alt pr skolebesøg)
  • En fælles afslutningsworkshop (1 dag)

Begge dele gennemføres i samarbejde med konsulenter fra EVA og eksperter i aktionslæring med stor viden inden for undervisningspraksis på mellemtrinnet.

Disse skoler kan deltage

Til fokusgruppen leder vi efter i alt 16 lærere, der kan deltage i et interview i enten Middelfart eller København. Man kan herefter melde sin interesse i at få besøg af EVA til at observere undervisningen og interviewe 5-6 elever fra klassen i et gruppeinterview. Her udvælges tre skoler til besøg.

Vi gennemfører fokusgruppeinterviews på følgende dage:

  • Mandag d. 11. marts i Middelfart kl 13.00-15.00
  • Torsdag d. 14. marts i København kl 13.00-15.00. 

Til aktionslæringsforløbet leder vi efter 8 skoler, der kan deltage med ét team af lærere på mellemtrinnet, fx klasse-, fag- eller årgangsteam, samt én ledelsesrepræsentant.

Det er helt afgørende, at deltagerne fra de 8 skoler er lærere fra mellemtrinnet, der har lyst til at kvalificere og udvikle deres praksis. Det er desuden vigtigt, at deltagelsen i projektet sker efter fælles aftale mellem ledelse og lærere, som sammen forpligter sig til at prioritere at deltage aktivt i projektet. I må meget gerne skrive i tilmeldingen, som I  kan læse mere om nedenfor, om I ønsker at deltage i den kvalitative undersøgelsen, i aktionslæringsforløbet eller i begge dele.

Sådan tilmelder I jer

Hvis I er interesseret i at deltage i enten fokusgruppen eller aktionslæringsforløbet eller begge dele, kan I tilmelde jer via formularen nederst på siden. 

Frist for tilmelding til fokusgrupper er torsdag d. 22. februar 2024.

Frist for tilmelding til aktionslæringsforløb er torsdag d. 11. april 2024.

Godt at vide 

Hvis flere skoler,  end der er mulighed for at have med, tilmelder sig projektet, udvælges deltagere ud fra kriterier, der sikrer en spredning inden for skolestørrelse, geografisk placering, elevgrundlag og fag.

Praktisk info

Det er gratis at deltage i projektet. Projektet dækker udgifter forbundet med transport til fokusgruppeinterview, opstarts- og afslutningsworkshop, men dækker ikke udgifter til frikøb af deltagende medarbejdere.

Projektet gennemføres af EVA for Fremfærd Børn. Fremfærd er et samarbejde mellem parterne på det kommunale arbejdsmarked om at udvikle samfundets kerneopgaver. Fremfærd Børn arbejder med kerneopgaverne omkring børn og unge, og ambitionen er at nyttiggøre eksisterende, praksisnær viden i hverdagen.

Eventuelle spørgsmål til projektet kan stilles til chefkonsulent Ditte Nissen Storgaard, dns@eva.dk eller chefkonsulent Dorthe Agerlund Sloth, dsl@eva.dk.

EVA har tidligere lavet et lignende projekt om motivation for udskolingselever

TILMELD JER HER: 

Frist for tilmelding til fokusgrupper er torsdag d. 22. februar 2024.
Frist for tilmelding til aktionslæringsforløb er torsdag d. 11. april 2024.

Deltager
Vælg 1 eller 2 arrangementer
Vælg mellem fokusgrupper eller aktionslæringsforløb
Privatlivspolitik
”Når du tilmelder dig arrangementet, ser vi tilmeldingen som et samtykke til, at vi må opbevare dine personoplysninger. Vi bruger kun personoplysningerne i sammenhæng med arrangementet og sletter dem efterfølgende. EVA er dataansvarlig og du kan læse mere om vores databehandlere i vores privatlivspolitik. Kontakt os, hvis du har spørgsmål.”