Rapport

Elevtrivsel på de gymnasiale uddannelser

Kontakt

Kristine Hecksher

Chefkonsulent
+45 2037 5752

Mange elever oplever svære perioder i gymnasiet, og elever der ikke trives har svært ved at rykke sig fagligt. Det er en helt central opgave for gymnasierne at skabe læringsmiljøer og lærer-elevrelationer, der fremmer elevernes faglige og sociale trivsel.

I denne rapport undersøges, hvordan de gymnasiale uddannelser kan arbejde med at forbedre den faglige og sociale trivsel for alle elever.

Udgivelsesår:2019
ISBN:ISBN (www) 978-87-7182-244-1
Opdragsgiver:Danmarks Evalueringsinstitut
Hent udgivelse