PRESSEMEDDELELSE

Hf udfylder en vigtig funktion i uddannelsessystemet, selvom mange ikke bruger den efter hensigten

26/03 2015

Hf spiller en vigtig rolle for en stor gruppe unge, der ikke følger den gymnasiale hovedvej. Men hf opsamler også en gruppe unge, der mangler motivation og som oftere falder fra eller ikke fortsætter med en videre uddannelse.

Det viser en ny undersøgelse fra EVA, der belyser den to-årige hf’s profil og funktion.

Hf-uddannelsen rummer en bredt sammensat gruppe. Af de kursister, der blev optaget i 2013, havde 48 % afbrudt en eller flere uddannelser, 34 % kom direkte fra 10. klasse, mens 12 % havde holdt en pause efter 10. klasse. 7 % havde gennemført en erhvervsuddannelse inden hf. 

Hf appellerer, fordi det er en overskuelig og adgangsgivende uddannelse

Hf er en effektiv og overskuelig vej for en stor gruppe kursister, som ønsker en gymnasial uddannelse, men enten er for gamle til eller ikke føler at de passer ind på de andre gymnasiale uddannelser. På hf oplever en stor del af kursisterne - måske for første gang – at blive motiverede for læring. Hf motiverer, fordi den har anvendelsesorienteret undervisning, et rummeligt læringsmiljø og fokuserer på støtte til den enkelte kursist.

Men hf har også en gruppe kursister, som er skoletrætte og har svært ved at finde motivation i hverdagen. De falder oftere fra eller fortsætter ikke med en videre uddannelse.

”Det er en udfordring, at en gruppe på hf har dårlige erfaringer med grundskolen og andre ungdomsuddannelser. Vores undersøgelse viser, at hfs rummelige og anvendelsesorienteret uddannelsesmiljø fungerer godt for mange af dem. Men der er også unge, hvor man kan spørge, om hf er det rigtige uddannelsesvalg for dem? Men hvad er alternativet så? Det er et spørgsmål for hele uddannelsessystemet og ikke kun for hf.  Det er tydeligt, at der er brug for tiltag, der kan kvalificere kursisternes uddannelsesvalg og forløb – både ved indgangen til hf og i forhold til videre uddannelse” siger EVA's områdechef for ungdomsuddannelse Camilla Hutters.

Et af de tiltag, der kan kvalificere de unges valg, er at styrke forbindelsen mellem hf og erhvervsuddannelserne, da 28 % har afbrudt en erhvervsuddannelse, inden de starter hf, og 23 % af de hf-studenter fra 2011, der begyndte på en uddannelse, valgte en erhvervsuddannelse.

Mellemlange uddannelser dominerer uddannelsesvalget for hf-studenter

Af hf-studenter, der blev færdige i 2011, var 27 % efter to år ikke er i gang med en uddannelse. Af hf-studenter, der begyndte på en uddannelse inden for to år, valgte 47 % en mellemlang videregående uddannelse, 11 % en kort videregående uddannelse og 19 % en lang videregående uddannelse. Knap en fjerdedel (23 %) af hf-studenterne begyndte på en erhvervsuddannelse.