Bilag

Metodebilag A: De gymnasiale uddannelsers erfaringer med nødundervisning som følge af covid-19-pandemien

Metodebilaget uddyber formål og design for den samlede erfaringsopsamling. Derudover gives der en detaljeret beskrivelse af de metodeelementer, der ligger til grund for rapporten omkring erfaringer fra nødundervisningen på gymnasieområdet.

Udgivelsesår: 2021
ISBN: (www) 978-87-7182-488-9
Opdragsgiver: Børne- og Undervisningsministeriet
Hent udgivelse