Artikel

Hæfte skal understøtte anvendelsesorienteret undervisning på VEU

21/02 2019

De fleste synes både, det er sjovere, men også nemmere at lære noget, hvis de er motiveret, og mange finder især motivation i at kunne se, hvordan og hvornår den viden eller de færdigheder og kompetencer, de skal tilegne sig, kan anvendes. Med et hæfte, der udkommer i foråret 2019, skal Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), understøtte og inspirere arbejdet med anvendelsesorienteret undervisning i almen voksen- og efteruddannelse.

I anvendelsesorienteret undervisning er der fokus på, at kursisterne på hf-enkeltfag, almen voksenuddannelse (avu) og forberedende voksenundervisning (FVU) kan se, hvordan det, de lærer, kan bringes i spil i forskellige relevante kontekster uden for undervisningslokalet.

Flere undersøgelser og evalueringer på området peger på, at der er gemmer sig et stort potentiale i at styrke fokus på og praktisering af anvendelsesorienteret undervisning på det almene voksen- og efteruddannelsesområde, bl.a. fordi undervisningsformen kan have positiv indvirkning på kursisternes motivation for undervisning og læring.

Behov for afklaring

Undersøgelserne peger imidlertid også på, at der er behov for en mere tydelig definition af, hvad anvendelsesorienteret undervisning rent faktisk er for en størrelse. Hvad vil det sige, at lave anvendelsesorienteret undervisning, og hvad betyder begrebet egentlig? Hvordan kan man som underviser praktisere en undervisning, der er anvendelsesorienteret?

Dette vil EVA understøtte med et hæfte, der udover at opstille en definition af anvendelsesorienteret undervisning også vil komme med forslag til en række spørgsmål, som undervisere på hf-enkeltfag, avu og FVU kan bruge som afsæt for en fælles, faglig refleksion over praksis. På den måde er det ønsket, at hæftet kan tjene til inspiration i det videre arbejde med at udvikle anvendelsesorienteret undervisning.

Udvikl undervisningen gennem de professionelle læringsfællesskaber

Med hæftet i baghånden vil uddannelsesledere, og andre med ansvar for udvikling af undervisning, have mulighed for at sætte anvendelsesorienteret undervisning på dagsordenen, og kvalificere en fælles faglig refleksion og dialog blandt fagkolleger med henblik på at understøtte, at undervisningen bliver mere vedkommende og meningsfuld for kursisterne, så de lettere forstår og begejstres over det faglige indhold. Hæftet kan således indgå i ledelsens arbejde med at styrke de faglige drøftelser og udvikle undervisningen gennem de professionelle læringsfællesskaber.