webinar

Hvilke voksne skal løfte kvaliteten i daginstitutionerne?

25/09 2020

8. oktober inviterer DEA og EVA til webinar om det pædagogiske personale i daginstitutioner.

Kvalitet for de 0-6-årige står højt på den politiske dagsorden, og både på Christiansborg og i kommunerne har man i dag høje ambitioner for de små børn. Det er et politisk ønske at øge minimumsnormeringerne med det formål at skabe mere kvalitet i dagtilbud. Det rejser spørgsmålet om, hvem de flere voksne i dagtilbuddene skal være, og hvilket uddannelsesniveau de bør have.

EVA og Tænketanken DEA inviterer til webinar om det pædagogiske personale i daginstitutioner.

Webinarets faglige afsæt er Tænketanken DEAs notater om det pædagogiske arbejdsmarked og personale i dagtilbud og EVAs notat om pædagogisk personale i daginstitutioner og deres uddannelse

Vi skal dykke ned i personalesammensætningen i danske daginstitutioner og hvor pædagogerne arbejder.

Vi skal også kigge på, i hvor høj grad det pædagogiske personale deltager i formel efteruddannelse, og hvilke typer de benytter sig af.

Efter de to oplæg får du mulighed for at stille spørgsmål til EVA og DEA.

Se program og tilmeld dig hos DEA.