Casestudie

Inkluderende læringsmiljøer for psykisk sårbare elever

Rapporten sammenfatter resultaterne fra casestudier af tre gymnasiers arbejde med at bygge bro mellem SPS og almenundervisningen. Fokus er på skolernes indsatser til SPS-modtagere med psykisk funktionsnedsættelser og psykisk sårbare elever bredt set. 

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-160-4
Opdragsgiver: SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Download