Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2009

Kalender 2009

23-12-2010

Kursus i anvendelsesfokuseret evaluering

EVA står i 2009 bag et kursus der giver dig i brugbar viden om evalueringsteori og evalueringsmetoder.

Læs mere

Gymnasiereformen samlet set: Evaluering klar 15. januar 2009

I sommeren 2008 afslutter de første kuld af hhx-, htx- og stx-dimittender deres uddannelse efter den reform af de gymnasiale uddannelser der trådte i kraft i august 2005. Det betyder at det er muligt at se samlet gymnasiereformen og fremdrage vigtige tendenser og sammenhænge i arbejdet med gymnasiereformen.

Læs mere

Konference om evaluering i praksis

I samarbejde med Nationalt Videncenter for Evaluering i Praksis (CEPRA), UCL, KLEO, BUPL og Socialpædagogerne inviterer EVA til konference om evaluering i praksis på det pædagogiske område.

Læs mere

Kommunale kvalitetsrapporter - delanalyse offentliggøres 27. januar

Den 27. januar 2009 offentliggør EVA et notat der præsenterer resultaterne af en delanalyse af kommunernes handlingsplaner på folkeskoleområdet.

Læs mere

Kvalitet og udvikling af de videregående uddannelser i Norden

Nordic Quality Assurance Network in Higher Education (NOQA) afholder en konference om kvalitetssikring af videregående uddannelse i de nordiske lande.

Læs mere

Seminarer om it i folkeskolen

EVA holder to identiske seminarer med fokus på det pædagogiske og organisatoriske udbytte af it i skolen, og på hvordan kommuner og skoler kan forbedre dette.

Læs mere

Gå-hjem-møde: Matching som metode

Dansk Evaluerings Selskab (DES) holder gå-hjem-møde hos EVA. EVA's metodekonsulent Niels Matti Søndergaard holder oplæg.

Læs mere

Inspirationsseminar: Sæt evaluering på dagsordenen

På seminarerne sætter EVA og Skolestyrelsen fokus på forskellige temaer inden for evaluering

Læs mere

10-års-jubilæum for tidligere EVA-ansatte

EVA fejrer 10-års-jubilæum med tidligere og nuværende ansatte 26. juni.

Læs mere

DES-konference 2009: EVA-oplæg om virkningsevaluering i praksis

EVA holder to oplæg på Dansk EvalueringsSelskabs (DES) årskonference i september 2009 - om hhv. virkningsevaluering og effektevaluering.

Læs mere

EVA-bidrag til ICSEI-konference i Kuala Lumpur

EVA står for tre bidrag til ICSEI-konferencen i januar 2010. Nanna Lindeberg og Camilla Wang holder oplæg om sprogvurderinger, Persille Schwartz og Camilla Wang er med i et symposium om ledelse mens Rikke Sørup fortæller om sammenhængen mellem evaluering og kvalitetssikring.

Læs mere

Unge EU-parlamentarikere besøger EVA

Der flytter unge EU-parlamentarikere ind hos EVA i oktober. Det sker som led i MEP-BSR's session i København, hvor udvalgte skoleelever fra otte lande fungerer som Europaparlament i en uge. EVA's mødelokaler bliver fyldt af ungdoms-parlamentets udvalg om uddannelse og livslang læring.

Læs mere

Jubilæumskonference med sproget i fokus

Center for Børnesprog holder jubilæumskonference om børns sprogtilegnelse 19. januar. EVA's Helene Brochmann bidrager med et oplæg om sprogindsatsen over for børn i Danmark.

Læs mere