Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2010

Kalender 2010

23-12-2010

Konference: Virker handlingsplaner på erhvervsskolerne?

EVA indleder med oplæg om indsatsteori når Undervisningsministeriet holder konference om erhvervsskolerne 30. november. På konferencen skal deltagerne drøfte hvordan de arbejder med handlingsplaner for elevernes gennemførelse af uddannelserne.

Læs mere

Årskonference om kvalitet og relevans i videregående uddannelse

Akkrediteringsrådet holder den 20. april 2010 konference om kvalitetssikring i videregående uddannelse. EVA og ACE Denmark bruger i et fælles oplæg erfaringer med akkrediteringer til at stille skarpt på udfordringer i at sikre uddannelsers relevans for arbejdsmarkedet.

Læs mere

Er den rummelige skole en succes?

På Specialundervisernes dag den 13. april 2010 sætter Center for Undervisningsmidler fokus på den rummelige skole. EVA’s områdechef, Katja Munch Thorsen, holder oplæg om dilemmaer i relation til specialpædagogik i folkeskolen og kommer med anbefalinger ud fra EVA’s evaluering af specialundervisning.

Læs mere

Globalt forum om kvalitetssikring i Namibia

Den verdensomspændende sammenslutning af kvalitetssikringsinstitutter INQAAHE holder møde den 5.-6. maj 2010 i Windhoek, Namibia. I forbindelse med mødet er der en række workshopper om kvalitetssikring af videregående uddannelse. Signe Ploug Hansen fra EVA deltager i aktiviteterne og holder en workshop den 4. maj om institutionelle mekanismer i kvalitetssikring.

Læs mere

Kursus for bestillere og brugere af evaluering

EVA afholder evalueringskursus for ansatte i stat, regioner eller kommuner som har ansvaret for at bestille eller bruge evalueringer i deres arbejde.

Læs mere

Kursus i anvendelsesorienteret evaluering

EVA afholder kursus for ansatte i uddannelsessektoren som har brug for mere viden og flere værktøjer til at gennemføre evaluering eller kvalitetssikring.

Læs mere

Internationalt netværk diskuterer skoleledelse i Stockholm

Skoleledere og eksperter fra hele verden mødes i maj i Stockholm og diskuterer de nyeste tendenser inden for undervisning og skoleledelse. Stockholm Summit 2010 hedder konferencen der foregår 17.-19. maj. Persille Schwartz, specialkonsulent på EVA, holder oplæg på konferencen om hvordan evidensbaseret viden skal lede til udvikling i praksis.

Læs mere

Skolens rejsehold afrapporterer

Så er rejseholdet færdig med sit 360 graders eftersyn af folkeskolen og aflægger i dag 4. juni rapport til regeringens Vækstforum.

Læs mere

EVA's direktør i paneldebat på KL's ledertræf 2010

"Kompetent ledelse er en kritisk faktor for at kommunerne fortsat kan levere høj service og gode velfærdsydelser i en tid hvor kommunekasserne er på skrump". Sådan lyder det i invitationen til Kommunernes Landsforenings årlige ledertræf, der med temaet Den Kompetente Leder lægger særlig vægt på udviklingen af lederkompetencer. Ledertræffet foregår torsdag den 16. september i Billund.

Læs mere

Konference om handlingsplaner på erhvervsskolerne

EVA er en af oplægsholderne på Undervisningministeriets store årlige konference om erhvervsskolernes handlingsplaner for øget gennemførelse. På konferencen lancerer EVA en ny håndbog i indsatsteori som skolerne kan bruge til at mindske frafaldet.

Læs mere

Indsatsen for småbørns sproglige udvikling

Socialministeriet og VIA Univercity College står i november bag et todagsmøde om småbørns sprog: "Fra sprogvurdering til pædagogisk praksis". På mødet holder EVA bl.a. oplæg om hvordan kommunerne organiserer arbejdet med sprogvurderinger, og om hvordan de efterfølgende sprogindsatser i daginstitutionerne fungerer.

Læs mere

Glostrup inviterer til store sprogdag om børns sprogudvikling

PPR i Glostrup Kommune inviterer til sprogdag om børns sproglige udvikling og den pædagogisk praksis. Sprogdagen fokuserer på sprogudvikling som forudsætning for børns tidlige skrive- og læseudvikling.

Læs mere

Konference om specialundervisning og inklusion

KL, Kommunernes Landsforening, holder den 13. december konferencen Styrket almenundervisning – fokus på inklusion. Konferencen er den anden i en række af tre konferencer under temaet Styring af specialundervisning og inklusion.

Læs mere

Hvordan fungerer merit på professionshøjskoler og erhvervsakademier?

16. december 2010 offentliggør EVA en evaluering af merit ved optagelse på en ny uddannelse på professionshøjskoler og erhvervsakademier.

Læs mere

Hvordan bliver evalueringer anvendt i praksis?

Fra evaluering til praksis. Dansk EvalueringsSelskabs årskonference fokuserer i 2010 på anvendelsesproblematikker i forbindelse med evalueringer. Konsulenter fra EVA holder oplæg om at formidle evalueringsviden og om metodiske udfordringer ved statistisk analyse i en undersøgelse af vidtgående specialundervisning i folkeskolen.

Læs mere

Hvordan lykkes det for ungdomsskolerne at hjælpe de unge?

EVA offentliggør onsdag 15. december en evaluering af ungdomsskolernes heltidsundervisning. Formålet med heltidsundervisningen i ungdomsskolerne er at give eleverne lysten til at lære tilbage, så de blandt andet kan gennemføre folkeskolens afgangsprøve.

Læs mere

KL-konference om liv og læring i folkeskolen

Kommunernes Landsforening (KL) inviterer til den årlige Skolerigsdag den 13.-14. januar 2011. Konferencen byder på to dage med oplæg, debat og temamøder. Overskriften for årets Skolerigsdag er Folkeskolen - liv og læring.

Læs mere

Magasin om gymnasiet efter reformen

I maj udgiver EVA et magasin om gymnasiereformen - et magasin der bygger på kilder inden for både forskning, undersøgelser og praksis. Vi ser på en række af de temaer som har været meget debatteret siden reformen blev indført .

Læs mere

Konference om Ungepakken

Ungdomsskolernes Udviklingscenter (US-Centret) og Uddannelsesforbundet inviterer til konference om Ungepakken og dens implementering.

Læs mere