Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2011

Kalender 2011

03-01-2011

Konference i Malmø om videregående uddannelse

"Högre utbildning formar individ och samhälle" er temaet for det svenske Högskoleverkets konference der bliver til i samarbejde med Lunds Universitet og Malmö högskola.

Læs mere

International konference om kvalitetssikring

The International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE) holder årskonference under temaet "Quality Assurance: Foundation for the Future".

Læs mere

Nordisk netværk holder årsmøde

Nordic Quality Assurance Network in Higher Education (NOQA) holder sit årlige møde i Reykjavik.

Læs mere

Seminar om mobilitet inden for videregående uddannelse

Den nordiske Bologna-ekspertgruppe inviterer til seminar om studerendes frie mobilitet inden for videregående uddannelse i Europa.

Læs mere

EVA på AspIT-konference

AspIT er en it-uddannelse for unge med Aspergers syndrom, en mild form for autisme. På uddannelsen specialiserer de unge sig inden for it samtidig med at de lærer sociale og personlige kompetencer så de kan klare sig på en arbejdsplads.

Læs mere

Debat om kvalitet på efterskolerne

Hvor sidder kvaliteten? Det er det centrale spørgsmål når efterskolefolk sætter skolernes kvalitet under lup på Efterskoleforeningens årsmøde 2011.

Læs mere

Hvor sidder kvaliteten i efterskolen?

Program til debatdag om kvaliteten i efterskolen.

Læs mere

SDU-kursus om kvalitative metoder i evaluering

Professorerne Peter Dahler-Larsen og Svend Brinkmann fra Syddansk Universitet holder i maj 2011 kursus om kvalitative metoder i evaluering.

Læs mere

Konference om tilbud til stærke elever

EVA inviterer til konference om erhvervsuddannelsernes tilbud til stærke elever. På konferencen hører du om hvilke tilbud der er til ressourcestærke unge på erhvervsuddannelserne, og får inspiration til hvordan I videreudvikler jeres tilbud.

Læs mere

Konference: Forsøgs- og udviklingsprojekter på erhvervs- og produktionsskoler

"Nyttiggørelse af FoU-resultater" er temaet for konferencen som Undervisningsministeriets afdeling for erhvervsfaglige uddannelser inviterer til. Konferencen har fokus på hvordan skoler der udbyder erhvervsuddannelser og produktionsskoleforløb, kan bruge erfaringer fra forsøgs- og udviklingsprojekter (FoU).

Læs mere

Workshopper om indsatsteori for øget gennemførelse

EVA inviterer sammen med Undervisningsministeriet til et workshopforløb hvor medarbejdere fra erhvervsskolerne vil arbejde med at fokusere og evaluere deres indsatser for at få flere elever godt gennem deres erhvervsuddannelse. Workshopforløbet kan bruges i arbejdet med skolens handlingsplan for 2012.

Læs mere

Dansk EvalueringsSelskab Årskonference 2011

Dansk EvalueringsSelskab (DES) inviterer i september til årskonference med temaet "Evaluering på tværs". Programmet, der i år er bygget op omkring medlemmernes egne bud på oplæg, udforsker evaluering på tværs af medlemmernes perspektiver, funktioner og roller og på tværs af teori og praksis. DES-medlemmerne består af forskere, konsulenter, kommuner og statsinstitutioner og andre evalueringsinteresserede.

Læs mere

Uddannelseskonference i Berlin

Freie Universitet i Berlin og European Educational Research Association (EERA) er værter for en stor europæisk konference om uddannelsesforskning. To konsulenter fra EVA deltager med et oplæg om de metodiske erfaringer fra et projekt om at bryde negativ social arv.

Læs mere

Socialministeriets konference om småbørns sprog

Socialministeriet inviterer sammen med VIA University College 2011 til konference om småbørns sprog. Konferencen byder på oplæg og debat om bl.a. den nye lovgivning om sprogvurdering og sprogstimulering af småbørn, forskning i hvad børns sproglige udvikling betyder for dem senere i livet, og erfaringer med forældresamarbejde.

Læs mere

Konference om børns læring og udvikling af sociale kompetencer

BUPL og KL inviterer i september til konferencen "Pædagogers betydning for børns læring og udvikling af sociale kompetencer".

Læs mere

Workshop om effektmåling

EVA holder en gratis workshop om effektmåling af uddannelses- og dagtilbudsindsatser. Alle deltagere medbringer deres egen idé til projekt om effektmåling og føres gennem afklaringsproces af EVA-konsulenter.

Læs mere

VEU-konference om samspillet mellem virksomheder og uddannelse

Nationalt Center for Kompetenceudvikling holder i samarbejde med Undervisningsministeriet, Nordisk netværk for Voksnes Læring og EVA konference på voksen- og efteruddannelsesområdet (VEU). Konferencen fokuserer på udfordringer, erfaringer og perspektiver i samarbejdet mellem uddannelser og virksomheder.

Læs mere

Børne- og undervisningsministeriets FoU-konference 2012

Ministeriet for Børn og Undervisning inviterer til konference om at nyttiggøre resultaterne af forsøgs- og udviklingsprojekter inden for de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser.

Læs mere