Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2013

Kalender 2013

02-01-2013
Her finder du kurser, konferencer og seminarer i 2013

EVA UPDATE Gå-hjem-møde om specialklasser i folkeskolen

EVA afholder gratis seminar om specialklasser og inklusion for ledere i folkeskolen, pædagogiske konsulenter og andre, der interesserer sig for området.

Læs mere

Gå-hjem-møde om høje forventninger i folkeskolen

EVA afholder et gratis gå-hjem-møde d. 11. december 2013 fra 15-17 i København for lærere og ledere i folkeskolen samt andre med interesse for skolers arbejde med høje forventninger.

Læs mere

KL’s Skolerigsdag 2013 – Dialog og debat om folkeskolen

Kommunernes Landsforening står bag konferencen ”Kode til læring – Skolerigsdagen 2013” - en konference, som afholdes hvert andet år. Konferencen inviterer til dialog og debat om læringsmiljøer i en digital tidsalder.

Læs mere

Workshop og sparring om effektmåling

EVA guider dig igennem de beslutninger, som du skal træffe, når du vil lave en effektmåling. Forløbet består af en endagsworkshop og efterfølgende individuel sparring fra EVA-konsulenter på deltagernes egne projekter. OBS: Forløbet er overtegnet.

Læs mere

Ny Nordisk Skole: NNS-dage (NNS-dag 25. april aflyst pga. lockout)

Fra 4. marts - 25. april 2013 afholdes fem NNS-dage landet over for de dagtilbud, grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler, der har meldt sig som Ny Nordisk Skole-institutioner. EVA faciliterer NNS-dagene og står for tilmeldingerne.

Læs mere

En pragmatisk tilgang til evidens

Selskab for Surveyforskning holder torsdag den 7. marts arrangementet "Evidensbaseret viden - når RCT ikke er vejen frem". Mikkel Bergqvist og Niels Peter Mortensen, metodekonsulenter på EVA, bidrager med indlægget 'En pragmatisk tilgang til evidens'.

Læs mere

Voksenuddannelse i spændingsfeltet mellem målrationalitet og idealer om demokratisk dannelse

14. maj afholdes konferencen ’Voksenuddannelse i spændingsfeltet mellem målrationalitet og idealer om demokratisk dannelse’. Konferencen sætter fokus på, hvordan uddannelse af voksne på den ene side skal bruge effektive midler for at nå målet om uddannelse og på den anden side skal leve op til idealer om at skabe robuste samfundsborgere.

Læs mere

Seminar om almen voksenuddannelse

Mandag d. 8. april inviterer EVA på vegne af Ministeriet for Børn og Undervisning (MBU) til seminar om evalueringen af reformen af almen voksenuddannelse.

Læs mere

DPU-konference om små børns institutions- og hverdagsliv

Børns liv i og uden for institutioner er både et personligt og professionelt interesseområde for mange. DPU sætter fokus på den forskningsmæssige viden om små børns liv d. 11. juni 2013.

Læs mere

Mød EVA på Folkemødet 2013

EVA deltager i Folkemødet på Bornholm. Kom og deltag i vores debatter eller besøg os i vores stand.

Læs mere

EVA til DES-konference

Dansk Evalueringsselskabs (DES) årskonference finder i år sted fra 19. til 21. september på Comwell i Kolding. Konferencen sætter i år fokus på, hvorvidt og hvordan evalueringer bidrager positivt under temaet: ”Evaluering: Berettigelse og bæredygtighed”

Læs mere

Workshop og sparring om effektmåling

EVA guider dig igennem de beslutninger, som du skal træffe, når du vil lave en effektmåling. Forløbet består af en endagsworkshop og efterfølgende individuel sparring fra EVA-konsulenter på deltagernes egne projekter

Læs mere

Ny Nordisk Skole: NNS-dage

I august afholdes de sidste tre NNS-dage for de dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelsesinstitutioner, der har meldt sig som NNS-institutioner. EVA står for tilmeldinger og afholdelse af dagene.

Læs mere

EVA til EECERA konference i Tallinn

Den 23. European Early Childhood Research Association (EECERA) konference foregår i år i Tallinn fra d. 28. til d. 31. august 2013. Konferencen fokuserer på forskningen i barnets tidlige år under temaerne værdier, kultur og kontekst.

Læs mere

Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området 2013

Mere og bedre voksen- og efteruddannelse – hvordan?

Læs mere