Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2014

Kalender 2014

06-11-2013
Her finder du gå-hjem-møder, kurser, seminarer og konferencer, som EVA arrangerer eller tager del i i 2014.

Evalueringskursus - for ansatte i uddannelsessektoren

Hvad kendetegner en god evaluering, hvordan kan man vurdere kvaliteten af et udviklingsprojekt eller en programindsats? Og hvordan gribes en evaluering an, så processen og resultaterne skaber udvikling? Få svarene på EVA's evalueringskursus.

Læs mere

Workshop om udvikling af spørgeskemaer - med individuel sparring

På dette kursus guider EVA dig gennem de overvejelser og beslutninger du skal træffe, når du skal udvikle et godt spørgeskema. Hvordan stiller du fx de rigtige spørgsmål og får svar, du kan bruge til noget? Forløbet består af en en-dagsworkshop og efterfølgende individuel sparring på dit eget projekt.

Læs mere

Velfærdens Innovationsdag 2014

På Velfærdens Innovationsdag 23. januar 2014 sætter EVA fokus på velfærdsprofessionernes behov for digitale kompetencer, og vi diskuterer e-læring, digitale undervisningsformer og innovative kompetencer inden for videregående uddannelse.

Læs mere

KL's Børnetopmøde 2014

Børnetopmødet 2014 sætter fokus på trivsel og lige muligheder i livet med titlen PÅ LIVET LØS.

Læs mere

Norden viser vej

Undervisningsministeriet og Nordisk Ministerråd inviterer til konference om udfordringer og styrker i de nordiske uddannelser.

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til gratis arrangement om høje forventninger i folkeskolen

EVA Update: EVA afholder et gratis gå-hjem-møde 17. marts 2014 fra kl. 15-17 i Vejle for lærere og ledere i folkeskolen samt andre med interesse for skolers arbejde med høje forventninger.

Læs mere

EVA UPDATE Gå-hjem-møde om specialklasser i folkeskolen

20. marts holder EVA gratis gå-hjem-møde om specialklasser og inklusion for ledere i folkeskolen, pædagogiske konsulenter og andre, der interesserer sig for området.

Læs mere

Seminar: Hvordan kobler man data fra surveys og registre?

Dansk Selskab for Surveyforskning holder seminar om muligheder og udfordringer ved at koble data fra spørgeskemaundersøgelser med data fra registre.

Læs mere

Seminarer om læring i bevægelse

Få ny viden og praksisnær inspiration til at integrere fysisk bevægelse i hverdagen for at styrke børn og unges læring og udvikling. EVA inviterer til seminarer om læring i bevægelse for pædagoger, lærere og ledere i dagtilbud for børn og på skoler og ungdomsuddannelser.

Læs mere

EVA UPDATE: Gratis gå-hjem-møde om rum og pædagogik

Hør om arbejdet med rum og pædagogik, og hvordan vi kan bruge forskning i dagtilbud, når EVA inviterer til Bakspejlets gå-hjem-møde den 10. april 2014.

Læs mere

DLO-konference om ledelse af daginstitutioner anno 2014

Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) sætter på deres landskonference fokus på områdeledelse, netværksledelse og dagtilbudsstrukturer.

Læs mere

Workshop hos EVA om effektevaluering

På workshoppen guider EVA dig igennem de beslutninger, du skal træffe, når du vil evaluere effekt. Efter workshoppen får du individuel sparring fra en EVA-konsulent på dit projekt.

Læs mere

Konference om udfordringer i voksenpædagogiske miljøer

Hvordan påvirkes voksenpædagogiske uddannelsesmiljøer af ændrede politiske krav og rammebetingelser? Og hvordan kan vi møde nye målgrupper med den stærkest mulige pædagogiske tilgang? Voksenpædagogisk Forum inviterer til konference.

Læs mere

Dansk universitetspædagogik: Dilemmaer og visioner 2014

Dansk Universitetspædagogisk Netværk (DUN) sætter med sin årlige konference fokus på udfordringer, som møder universitetsuddannelserne i disse år, og som stiller nye krav til universitetspædagogikken.

Læs mere

Konference: Nye og bedre veje i overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse

Hvordan får vi flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse? Og hvordan skaber vi bedre overgange mellem folkeskole og ungdomsuddannelser?

Læs mere

DES 2014: Evaluering der gør en forskel

Evalueringer skal bidrage til bl.a. bedre undervisning, bedre brug af ressourcer, bedre liv for bl.a. patienter, studerende, kunder. Dansk Evalueringsselskab sætter på sin årskonference fokus på, hvordan evaluering gør en forskel.

Læs mere

EVA på Folkemødet: Voksne, vækst og demokratisk deltagelse

En halv mio. voksne danskere har ikke tilstrækkelige regne-, it- og læsefærdigheder til at tage del i det danske samfund. På trods af at vi har et af verdens mest fintmaskede voksenuddannelsessystemer. Løser aftalen om VEU-milliarden det problem? Og hvis ikke, hvad skal der så til?

Læs mere

EVA på Folkemødet: Hvordan får vi bedre undervisning på universiteterne?

Hvad er den gode undervisning på universitetet og hvem har ansvaret for at sikre dens kvalitet? Skal undervisningen tilpasses de studerende, eller skal de tilpasse sig undervisningen? Er der brug for omsorg eller ambitioner? Paneldeltagerne giver deres bedste råd til at styrke kvaliteten af undervisningen på universiteterne.

Læs mere

EVA på Folkemødet: Identitetskrise i gymnasiet

Over halvdelen af alle unge vælger det almene gymnasium efter folkeskolen. Er gymnasiet blevet en pølsefabrik? Skal gymnasiet være til for bredden eller eliten? Og er gymnasiet i dag mere skoleforlængende end reelt studieforberedende? Vi spørger elever, rektorer og politikere.

Læs mere

EVA på Folkemødet: Hvad betyder folkeskolereformen i virkeligheden?

Over hele landet knokler folkeskoler for at blive klar til den nye folkeskolereform træder i kraft til august. På Bornholm har to skoler allerede gjort sig de første erfaringer. På EVA's kaffemøde diskuterer vi, hvad reformen har af konsekvenser for ledere, lærere og elever.

Læs mere

EVA på Folkemødet: 10-års fødselsdagsfest for de pædagogiske læreplaner

De pædagogiske læreplaner fylder 10 år. Vi fejrer deres fødselsdag og diskuterer, hvad læreplanerne har betydet for børns udvikling, for pædagogers og dagplejeres rolle og for brugen af vurderinger og dokumentation i danske dagtilbud.

Læs mere

EVA på Folkemødet: Giv os din bedste idé til en evaluering!

Kom forbi EVA't telt og giv dit bedste bud på, hvad der kunne være godt at evaluere.

Læs mere

EVA på Folkemødet: Samlet program for vores debatter

EVA tager til folkemøde på Bornholm og når i en række debatter rundt om kvalitet, udvikling og udfordringer i vores uddannelsessystem.

Læs mere

Nordiske Broer - for livslang læring

Nordisk Ministerråd holder konference om tværfagligt samarbejde og netværksbygning mellem forskellige sektorer inden for voksnes læring.

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til debatarrangement om motiverende VUC-læringsmiljøer

EVA afholder gratis debatarrangementer i København og Aarhus for lærere, ledere og vejledere på VUC samt andre med interesse i motiverende læringsmiljøer for kursister på avu og hf-enkeltfag.

Læs mere

Konference om taxameterordningen på ungdomsuddannelserne

Hvordan mindsker vi frafald, dobbeltuddannelse og nederlag for den enkelte? Altinget inviterer til konference, hvor eksperter, politikere og unge debatterer, hvordan taxameterordningen på ungdomsuddannelserne kan forbedres.

Læs mere

EVA UPDATE: Kompetenceudvikling – i længden og dybden

EVA Update afholder gratis gå-hjem-møde i Aarhus og København for ledere på skole- og dagtilbudsområdet samt andre med interesse for ledelse af kompetenceudvikling.

Læs mere

Resurser og kvalitet i folkeskolen

Partiet Venstre og Danmarks Lærerforening holder sammen konferencen "Resurser og kvalitet i folkeskolen".

Læs mere

UCSJ's arbejdsmarkedskonference 2014

UCSJ’s holder 22. oktober 2014 sin årlige konference om samarbejdet mellem uddannelser og erhvervsliv. EVA bidrager til debatten med oplæg om udfordringer inden for voksen- og efteruddannelsesområdet.

Læs mere

EVA UPDATE: Inklusion i dagtilbud – hvordan?

EVA UPDATE holder gratis gå-hjem-møde i København særligt rettet mod daginstitutionsledere, men også andre med interesse for inklusion i dagtilbud.

Læs mere

menu