Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2015

Kalender 2015

28-11-2014
Her finder du gå-hjem-møder, kurser, seminarer og konferencer, som EVA arrangerer eller tager del i i 2015.

Tilmeldinger

Tilmeldinger til kalenderbegivenheder i 2015

Læs mere

DES 2015 : Evaluering i sammenhæng

Dansk Evalueringsselskab (DES) årskonference 2015 ’Evaluering i sammenhæng’ fokuserer på, hvordan man evaluerer tæt på praksis og med sammenhæng mellem medarbejdere og politik.

Læs mere

Big Data i den offentlige sektor

Hvordan vil de enorme mængder data som det digitale samfund producerer kunne anvendes i den offentlige sektor? Selskab for surveyforskning og Dansk Evalueringsselskab har i fællesskab arrangeret seminar 23. september 2015, der sætter fokus på big datas rolle i den offentlige sektor.

Læs mere

Evalueringskursus for ansatte i uddannelsessektoren

Hvad kendetegner en god evaluering, hvordan kan man vurdere kvaliteten af et udviklingsprojekt eller en programindsats? Og hvordan gribes en evaluering an, så processen og resultaterne skaber udvikling? Få svarene på EVA's evalueringskursus.

Læs mere

Dagtilbudskonference – EVA holder oplæg

Der er international, national og kommunal opmærksomhed på 0-6-års området og det kræver fælles handling at udvikle kvaliteten. Derfor inviterer KL til konference om høj kvalitet i dagtilbud 27. maj 2015.

Læs mere

Realkompetencevurdering - læringsseminar i København

Som optakt til det kommende voksenspor på eud (euv) og skolernes arbejde med at lave realkompetencevurderinger (RKV) inviterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af Undervisningsministeriet til læringsseminar.

Læs mere

Realkompetencevurdering - læringsseminar i Aarhus

Som optakt til det kommende voksenspor på eud (euv) og skolernes arbejde med at lave realkompetencevurderinger (RKV) inviterer Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) på vegne af Undervisningsministeriet til læringsseminar.

Læs mere

Læringsseminarer om realkompenencevurdering - program

Programmet for de to læringsseminarer om realkompetencevurdering i København og Aarhus maj 2015.

Læs mere

Danmark - en nation uden hænder?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) og Politiken inviterer til paneldebat om, hvordan vi undgår, at Danmark bliver en nation uden hænder.

Læs mere

Konference om læring mellem uddannelse og arbejdsliv

Hvilke tiltag kan fremme virksomheders, arbejdspladsers og uddannelsesinstitutioners samarbejde og hvordan skabes der større synergi mellem læring i uddannelse og arbejdsliv? Voksenpædagogisk forum inviterer til konference.

Læs mere

Evalueringskursus i Jylland - for ansatte i uddannelsessektoren

Hvad kendetegner en god evaluering, hvordan kan man vurdere kvaliteten af et udviklingsprojekt eller en programindsats? Og hvordan gribes en evaluering an, så processen og resultaterne skaber udvikling? Få svarene på EVA's evalueringskursus.

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til inspirerende gå-hjem-møde i Aarhus om innovation i de videregående uddannelser

EVA UPDATE afholder sammen med Fonden for Entreprenørskab gratis gå-hjem-møde 3. marts 2015 i Århus for undervisere, uddannelsesledere, studiele-dere og andre med interesse i innovationsundervisning

Læs mere

EVA UPDATE: Gå-hjem-møde i Aarhus om motiverende undervisning i folkeskolen

EVA UPDATE afholder et gratis gå-hjem-møde den 23. februar 2015 i Aarhus primært for lærere og ledere, men også for andre der interesserer sig for undervisningspraksis i folkeskolen

Læs mere

EVA UPDATE: Gå-hjem-møde i KBH om motiverende undervisning i folkeskolen

EVA UPDATE afholder et gratis gå-hjem-møde den 4. marts 2015 primært for lærere og ledere, men også for andre der interesserer sig for undervisningspraksis i folkeskolen

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til inspirerende gå-hjem-møde om innovation i de videregående uddannelser

EVA UPDATE afholder sammen med Fonden for Entreprenørskab gratis gå-hjem-møde 18. februar 2015 for undervisere, uddannelsesledere, studieledere og andre med interesse i innovationsundervisning.

Læs mere

EVA UPDATE: Inklusion i dagtilbud – hvordan?

EVA UPDATE holder igen - grundet stor tilslutning - gratis gå-hjem-møde for daginstitutionsledere og andre, der har interesse for inklusion i dagtilbud. Gå-hjem-møderne er overtegnede.

Læs mere

Succes med evaluering i uddannelsessektoren - gå-hjem-møde hos DES

Dansk Evalueringsselskab (DES) holder onsdag 30. september 2015 gå-hjem-møde, om hvordan du får succes med evalueringer i uddannelsessektoren.

Læs mere

Gå-hjem-møde om undervisningsevaluering på Aarhus Universitet

Det handler om kvalitet - ikke New Public Management på speed - når EVA og AU sammen afholder gratis gå-hjem-møde om undervisningsevaluering 9. december 2015 på Aarhus Universitet for institut- og studieledere, undervisere og studerende.

Læs mere

Nordisk projekt vil fremme brugen af forskningsbaseret viden

Nordisk Ministerråd har søsat et projekt, der skal fremme bl.a. læreres og pædagogers brug af forskningsbaseret viden. Den 25. november 2015 mødes centrale interessenter på grundskole- og dagtilbudsområderne for at drøfte, hvordan de nordiske lande kan dele forskningsresultater og formidle forskning til praktikerne, så den ny viden bliver anvendelig i hverdagen.

Læs mere

Åben høring om optagelse og uddannelsesmatch

Folketingets Uddannelses- og Forskningsudvalg afholder onsdag den 9. december 2015 kl. 10-12 en åben høring om, hvordan optagesystemet kan sikre et godt match mellem ansøgere og videregående uddannelser.

Læs mere