Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2016

Kalender 2016

07-09-2015
Her finder du gå-hjem-møder, kurser, seminarer og konferencer, som EVA arrangerer eller tager del i i 2016.

KONFERENCE: Fit eller ej - er AMU i form til fremtiden?

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) inviterer til konference, hvor vi sætter fremtidens AMU på dagsordenen. Vi præsenterer resultaterne af EVA’s undersøgelse af virksomhedernes brug af AMU og inviterer til debat om spørgsmålet: Er AMU i form til at imødekomme arbejdsmarkedets behov – nu og i fremtiden?

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til gratis arrangement om evalueringer, der bliver anvendt

EVA holder i januar og februar 2016 gratis gå-hjem-møder om den gode evaluering. Gå-hjem-mødet i Århus tirsdag 2. februar 2016 kl. 15-17 har stadig ledige pladser, mens de to møder i København er overtegnede. Få indblik i de vigtigste skridt i en god evaluering, de typiske udfordringer samt vejen til at designe evalueringer, der bliver brugt. Arrangementet henvender sig særligt til ansatte i kommuner, der arbejder med og anvender evaluering, samt andre med interesse i emnet.

Læs mere

EVA på KL’s Børn & Unge Topmøde 2016

Mød igen i år EVA på KL's Børn & Unge Topmøde, der i 2016 sætter fokus på kommunernen som væksthuse for læring. Legende læring, skoleledelse og elevmotivation er nogle af de temaer, som EVA bidrager med viden om på topmøde 19.-20. januar 2016 i Aalborg.

Læs mere

Evalueringskursus for ansatte i uddannelsessektoren

Hvad kendetegner en god evaluering? Hvordan kan man vurdere kvaliteten af et udviklingsprojekt eller en programindsats? Og hvordan gribes en evaluering an, så processen og resultaterne skaber udvikling? Få svarene på EVA's evalueringskursus.

Læs mere

Workshop om effektevaluering

Skal du måle effekten af en indsats? Bliv skarpere på metoder, undersøgelsesspørgsmål og andet, som du skal vide, hvis du og din organisation vil lave en effektevaluering. EVA guider dig igennem de beslutninger, som du skal træffe, på heldagsworkshoppen om effektevaluering 27. oktober 2016. Efter workshoppen bliver du tilbudt individuel sparring. WORKHOPPEN ER AFLYST. FOR FÅ TILMELDTE.

Læs mere

EVA-workshop om analyse af kvalitative data

Hvordan kommer du fra rådata til færdig rapport? Hvordan konkluderer du på baggrund af et komplekst kvalitativt datasæt? EVA’s endagsworkshop giver dig indblik i og redskaber til at gennemføre en systematisk og grundig analyse af kvalitative data. Efter workshoppen bliver du tilbudt individuel sparring. KURSET ER OVERTEGNET. Kontakt Mia Lange, hvis du er interesseret i at komme på venteliste eller deltage i et tilsvarende kursus på et senere tidspunkt.

Læs mere

Skolernes Innovationsdag 2016

I samarbejde med Industriens Fond afholder Experimentarium 18. marts 2016 Skolernes Innovationsdag.

Læs mere

Seminar om kunst og kultur i dagtilbud hos Kulturministeriet

En landsdækkende kortlægning af brug af kunst og kultur i dagtilbud lanceres sammen med et inspirationsmateriale på et gratis seminar 29. februar 2016.

Læs mere

DES 2016: Evaluering og kompleksitet

Dansk Evalueringsselskab (DES) årskonference 2016 fokuserer under titlen ”Evaluering og kompleksitet” på metoder til at håndtere kompleksitet.

Læs mere

VUC Årsmøde 2016: Digitalisering

Under overskriften "Det digitale VUC" vil årsmødet den 7. april 2016 fokusere på digitalisering, digital dannelse og spørgsmålet om, hvordan it og digitale medier vil influere på vores opfattelse af læring, undervisning og uddannelse. EVA deltager i en paneldebat om leg, læring, spil og anvendelse af it og nye medier i undervisningen.

Læs mere

Danmarks Læringsfestival 2016

EVA deltager på Danmarks Læringsfestival med et inspirationskatalog om IT-didaktisk og innovativ undervisningspraksis i samarbejde med Styrelsen for IT og Læring.

Læs mere

Voksenpædagogisk Forum 2016: Nye borgere, uddannelse og arbejdsmarkedintegration

Globale konflikter medfører et behov for at udvikle voksenpædagogiske tiltag, der kan imødekomme flygtninge og indvandreres behov og forudsætninger. Med titlen "Globale konflikter – lokale udfordringer" udforsker Voksenpædagogisk Forums konference 12. maj 2016, hvordan aktører i voksenuddannelsesfeltet kan bidrage til, at nye borgere får de nødvendige kompetencer til at finde fodfæste på arbejdsmarkedet og tage del i samfundslivet.

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til inspirerende gå-hjem-møde om 0-2-åriges læring

EVA UPDATE inviterer til gratis gå-hjem-møde om 0-2 åriges læring. Mødet afholdes både i KBH og Aarhus. STADIG LEDIGE PLADSER I AARHUS 13. APRIL. MØDET I KØBENHAVN 18. APRIL ER OVERTEGNET. NYT MØDE I KØBENHAVN 11. MAJ 2016.

Læs mere

Workshop om spørgeskemaer med fokus på udvikling og analyse

Lær at spørge rigtigt: Hvordan får du svar på det, du gerne vil? Hvordan sikrer du en stærk sammenhæng mellem undersøgelsens formål og de konkrete spørgsmål i spørgeskemaet? Og hvordan validerer og håndterer du de indsamlede data? EVA guider på et to-dags-kursus dig gennem spørgeskemaarbejdet fra udvikling af spørgsmål til analyse og formidling af data. Efter workshoppen bliver du tilbudt individuel sparring.

Læs mere

Uddannelsesdebatten 2016 om at få alle med

Folkemødet om uddannelse, der foregår i Nørre Nissum, sætter i september 2016 fokus på den sociale udfordring i at få alle – børn, unge, elever, potentielle studerende – med i uddannelse.

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til inspirerende gå-hjem-møde om understøttende undervisning

EVA inviterer til gratis gå-hjem-møde om understøttende undervisning. Mød to skoler som har grebet understøttende undervisning meget forskelligt an, og hør resultaterne fra EVA undersøgelse. Mødet afholdes både i KBH og Aarhus.

Læs mere

Konference: Når børnene skal videre - Skab gode overgange fra dagtilbud til SFO og skole

Få viden om, hvordan man kan skabe gode overgange mellem dagtilbud, SFO og skole ved at arbejde på tværs af professionerne – for både udsatte børn og børn i almindelighed. Konferencen finder sted 24. november 2016 i Vejle. ARRANGEMENTET ER OVERTEGNET PR. 3. NOVEMBER 2016.

Læs mere

Konference: Ungdomsuddannelse og arbejdsmarkedet - Hvordan sikres den fremtidige arbejdskraft?

Hvordan får vi flere unge over på erhvervsuddannelserne, og hvordan sikrer vi, at den danske arbejdsstyrke besidder de kompetencer, arbejdsmarkedet kommer til at efterspørge i fremtiden? De spørgsmål vil politikere, praktikere og eksperter forsøge besvare på Altingets konference 14. november 2016

Læs mere

Pædagogisk salon: Digitalisering - boost eller detox?

Omfanget af dilemmaer er enormt, når vi ser på udviklingen af de digitale medier og redskaber, og hvordan vi som forældre og fagprofessionelle skal forholde os til det. Den første pædagogiske salon i det faglige fællesskab Fletværket stiller skarpt på digitalisering.

Læs mere

INSPIRATIONSDAGE: God organisering af læringsmiljøet i dagtilbud

Få inspiration til, hvordan kommuner og dagtilbud kan arbejde med god organisering af læringsmiljø. Inspirationsdagene sætter fokus på sammenhæng til Master for en styrket pædagogisk læreplan. Dagene afholdes i tre forskellige byer. ARRANGEMENTERNE ER OVERTEGNEDE, OG TILMELDING ER IKKE LÆNGERE MULIG.

Læs mere