Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2017

Kalender 2017

06-12-2016
Her finder du gå-hjem-møder, kurser, seminarer og konferencer, som EVA arrangerer eller tager del i i 2017.

Danmarks Læringsfestival 2017

Danmarks Læringsfestival er to dages udstilling og konference for hele undervisningsverdenen i marts 2017. Festivallen er et forum for videndeling med fokus på pædagogisk udvikling, teknologi og innovation.

Læs mere

KL's Børn & Unge Topmøde 2017

KL samler politikere, forskere, eksperter og praktikere med ansvar for at skabe læring på hele 0-18-årsområdet under overskriften "Dannelse og uddannelse i det 21. århundrede" i Aalborg i februar 2017.

Læs mere

NCE-konference: Ny viden om erhvervsuddannelser

Nationalt Center for Erhvervspædagogik på professionshøjskolen Metropol inviterer til i konference om overgange til erhvervsuddannelser.

Læs mere

DES-konference 2017: Hvordan skaber evaluering værdi?

Evaluering er i dag en integreret del af velfærdssamfundets praksis. Men skaber evaluering den værdi, vi håber på? Dansk Evalueringsselskabs Årskonference sætter fokus på, hvordan vi sikrer, at evaluering tjener et godt formål.

Læs mere

EVA og Danske Professionshøjskoler: konference om vidensflow mellem forskning, uddannelser og praksis

Danske Professionshøjskoler og EVA holder onsdag den 10. maj 2017 en fælles heldagskonference om vidensflow mellem forskning, uddannelser og praksis på professionshøjskolerne. Formålet med konferencen er at præsentere og diskutere udfordringer, muligheder og videre udvikling af professionshøjskolernes forsknings- og udviklingsopgave.

Læs mere

EVA UPDATE: Kom til inspirerende gåhjemmøde om voksne og vedholdenhed

EVA inviterer til gratis gåhjemmøde om vedholdenhed hos voksne med svage basale færdigheder. Få tips og tricks til, hvordan du som lærer kan styrke dine voksne deltageres vedholdenhed.

Læs mere

Voksenpædagogisk Forum 2017 om læring i praksis

Voksenpædagogisk Forums årlige konference 9. maj 2017 sætter fornyet fokus på potentialer og udfordringer ved læring i praksis. Oplæg og debatter vil bl.a. tage fat på spørgsmål om, hvornår og hvordan læring i praksis, fx i form af jobswop og træningsforløb, har et andet pædagogisk potentiale end fx traditionel skoleundervisning.

Læs mere

Kvalitetssalon – et stærkt netværk for fagprofessionelle på dagtilbudsområdet

EVA inviterer til kvalitetssaloner, hvor du kan få den nyeste forskning og viden på dagtilbudsområdet samt gode tips og tricks fra praksis. Salonerne afholdes både i København, Odense og Aarhus

Læs mere

Konference om it som pædagogisk værktøj på erhvervsuddannelserne

Hvordan kan en læringsplatform understøtte differentieret undervisning, og hvad skal der til, for at en digital portfolio skaber sammenhæng mellem skole og praktik for eleven? Kom til konferencen den 29. maj og få bud på, hvordan it kan anvendes som pædagogisk værktøj i erhvervsuddannelserne samt inspiration og lejlighed til at arbejde med, hvordan man kan anvende it som pædagogisk værktøj i egen praksis.

Læs mere

Åben høring om stærkere grundlæggende færdigheder hos voksne

EVA bidrager til en åben folketingshøring om stærkere grundlæggende færdigheder hos voksne 24. maj 2017.

Læs mere

KL’s dagtilbudskonference 2017

KL inviterer i maj til sin årlige dagtilbudskonference. Konferencen vil give forskellige perspektiver på at arbejde med høj kvalitet i dagtilbud.

Læs mere

Evalueringskursus for ansatte i uddannelsessektoren

Hvad kendetegner en god evaluering? Hvordan kan man vurdere kvaliteten af et udviklingsprojekt eller en programindsats? Og hvordan gribes en evaluering an, så processen og resultaterne skaber udvikling? Få svarene på EVA's evalueringskursus.

Læs mere