Kalender
< Tilbage Forside Kalender Kalender 2017 Voksenpædagogisk Forum 2017 om læring i praksis

Voksenpædagogisk Forum 2017 om læring i praksis

05-04-2017

Voksenpædagogisk Forums årlige konference 9. maj 2017 sætter fornyet fokus på potentialer og udfordringer ved læring i praksis. Oplæg og debatter vil bl.a. tage fat på spørgsmål om, hvornår og hvordan læring i praksis, fx i form af jobswop og træningsforløb, har et andet pædagogisk potentiale end fx traditionel skoleundervisning.

Der er kommet fornyet fokus på potentialerne ved praksis som en læringsarena, der kan være et alternativ til eller komplementere læring på uddannelsesinstitutioner. Interessen bygger bl.a. på en forståelse af, at praksis i mange tilfælde er et afgørende fundament for at tilrettelagte læringsforløb bliver relevante og brugbare.  

Læring i praksis kan tage mange former, bl.a. som aktionslæring, studiegrupper, jobswop, praktikordninger eller træningsforløb på arbejdspladser. Interessen for læring i praksis afspejler sig i, at forskellige metoder og redskaber, der skal understøtte, at vi bliver bedre til at lære i og om praksis, bliver mere udbredt.

Samtidig har praksislæringen med teknologisk udvikling, digitalisering og afsæt i databaserede effektmålinger fået nye vilkår, der udvider forståelserne af, hvad læring i praksis er og kan.

På konferencen vil ekspertoplæg og workshopper behandle spørgsmål som:

 • Hvorfor er praksis lige nu et centralt tema i læringsdiskussionen?
 • Hvornår giver det mening at tale om praksislæring?
 • Hvornår er læring i praksis en gevinst for den enkelte og organisationen?
 • Har praksis et andet pædagogisk potentiale end fx traditionel skoleundervisning?
 • Hvordan fremmer man læring i praksis både på private og offentlige arbejdspladser?
 • Hvad kan data om praksis egentligt lære os om praksis?

Program

Konferenceprogrammet veksler mellem ekspertoplæg og workshopper, bl.a.:

  • Lektor Peter Busch-Jensen (Roskilde Universitet) præsenterer et overordnet perspektiv på, hvilke opmærksomheder og erkendelser begrebet ”praksis” kan bidrage med til diskussioner af og tilrettelæggelse af læring.
  • Adjunkt Maja Plum (Københavns Universitet) holder et oplæg om dataunderstøttet læring, hvor hun vil komme ind på, i hvilken grad sådanne data afspejler praksis, og hvordan analyser af data spiller ind på praksis.
  • I fem workshopper vil fagfolk præsentere og diskutere viden om og erfaringer med forskellige veje til at skabe læring i praksis, bl.a om læringscirkler, eksperimenter, dialogredskaber, effektmålinger og anvendelsesorienteret evaluering.

Dagen afsluttes med en paneldebat om praksislæringens potentialer og udfordringer på arbejdspladsen. I panelet er repræsentanter fra både arbejdsgivere og arbejdstagere.

EVA-workshop om anvendelsesorienteret evaluering

På en af workshopperne giver Andreas Hougaard fra EVA en kort indføring i evalueringsdesign og evalueringsprocesser med fokus på anvendelsesorienteret evaluering. Andreas vil komme med konkret inspiration til, hvordan dialogen mellem projektledelse og evaluator kan styrke mulighederne for, at en projektevaluering skaber læring i praksis. Kirsti Schou Tornøe fra Rudersdal kommune har samarbejdet med bl.a. Andreas om en evaluering af et projekt om pædagogisk dokumentation og vil fortælle om projektledelsens erfaringer med dette.

Sia Hovmand Sørensen fra EVA vil lede workshoppen og sørge for at deltagere og oplægsholdere sammen får diskuteret mulighederne for at lave evalueringer, som giver et godt afsæt for praksislæring.

Se hele dagens program her.

Du finder en oversigt over og intro til dagens workshopper her.

Tilmelding til konferencen

Deltagelse i konferencen inkl. forplejning koster 550 kr. eksklusiv moms.

Tilmelding kan ske her via Aarhus Universitet.

Tilmeldingen er åben frem til 1.maj 2017. Pladserne på workshopperne fordeles efter først til mølle-princippet.

Voksenpædagogisk Forum

Voksenpædagogisk Forum er et tværsektorielt samarbejde på uddannelsesområdet med deltagelse af både praktikere, forskere og uddannelsespolitiske parter.

Tid og sted

9. maj 2017 fra kl. 9.30-16

University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M

Handlinger tilknyttet webside
Kontakt
Evalueringskonsulent
D +45 2629 5374
E 
Sia Hovmand Sørensen
Praktisk information
Voksenpædagogisk Forum 2017 om læring i praksis

9. maj 2017 fra kl. 9.30-16

University College Lillebælt
Niels Bohrs Allé 1
5230 Odense M