Rapport

Kompetenceudvikling i praksis

Rapporten, der er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut, evaluerer projektet Kompetenceudvikling i praksis, som er et samarbejde mellem Guldborgsund og Lolland Kommune, finansieret af A.P. Møller Fonden. Projektets centrale element er uddannelsen af et nyt lag vejledere på skolerne, såkaldte praksisvejledere.
Formålet med evalueringen er, at fremskaffe viden om projektets virkning, herunder hvordan praksisvejledningen forløber og hvordan den opleves at sætte sig spor i lærerenes og pædagogernes praksis med hensyn til både teamsamarbejde og undervisning.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-182-6
Opdragsgiver: Danmarks Evalueringsinstitut
Download