EVA

Konsulentydelser

Kontakt

Signe Ploug Hansen

Udviklingschef
+45 3051 8065

EVA tilbyder konsulentydelser til kommuner, organisationer, uddannelsesinstitutioner og ministerier. Vi er eksperter i at gennemføre evalueringer, undersøgelser og analyser inden for uddannelses- og dagtilbudsområderne og i at anvende kvantitative og kvalitative undersøgelsesmetoder. Vi tilrettelægger kurser, udviklingsforløb og giver sparring i evalueringsfaglige sammenhænge.