Rapport

Kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på ungdomsuddannelserne

Rapporten sætter fokus på de indsatser, som ungdomsuddannelserne har til den brede gruppe af psykisk sårbare elever. Her sammenfattes resultaterne fra en kvantitativ kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på alle 288 ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Formålet er at bringe viden og indsigt om de indsatser og tiltag som ungdomsuddannelsesinstitutionerne i dag har til psykisk sårbare elever.

Udgivelsesår: 2018
ISBN: 978-87-7182-159-8
Opdragsgiver: SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Download