Rapport

Kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på ungdomsuddannelserne

Rapporten sætter fokus på de indsatser, som ungdomsuddannelserne har til den brede gruppe af psykisk sårbare elever. Her sammenfattes resultaterne fra en kvantitativ kortlægning af indsatser til psykisk sårbare elever på alle 288 ungdomsuddannelsesinstitutioner.
Formålet er at bringe viden og indsigt om de indsatser og tiltag som ungdomsuddannelsesinstitutionerne i dag har til psykisk sårbare elever.

Udgivelsesår
2018
ISBN
978-87-7182-159-8
Opdragsgiver
SPS-enheden i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK)
Download