RAPPORT

Kriteriebaserede evalueringer : EVA's erfaringer fra evalueringer baseret på kriterier

Formålet med publikationen er at samle EVA's erfaringer med kriteriebaserede evalueringer for på den baggrund at kvalificere brugen af kriterier i fremtidige evalueringer.

Udgivelsesår: 2004
Download