Arrangement

Læringsforløb om gruppearbejde i grundskolen

-

Til efteråret inviterer EVA teams i grundskolen til at deltage i et aktionslæringsforløb om gruppearbejde. Forløbet er for teams, der kan se et potentiale i sammen at reflektere over og udvikle brugen af gruppearbejde i undervisningen.

Som deltagere i aktionslæringsforløbet får teamet mulighed for at afprøve nye tiltag i undervisningen. Forløbet byder på en kursusdag med oplæg om gruppearbejde og aktionslæring. Derpå følger et forløb på jeres egen skole, hvor EVA sammen med erfarne eksperter faciliterer en proces, hvor vi sammen dykker ned i jeres praksis, erfaringer og det i er optagede af at udvikle i brugen af gruppearbejde i undervisningen.

EVA formidler efterfølgende erfaringer og indsigter fra forløbet til inspiration for andre skoler.

Deltagelse er gratis, men skolen dækker selv lærernes tid til deltagelse i projektet.

Vi har tre ledige pladser. Er du leder på en skole og har et team der ønsker at deltage, så læs mere om forløbet og deltagelse.

Praktisk info

HVAD?

Et forløb består af følgende elementer:

  • En indledende kursusdag med oplæg om gruppearbejde og aktionslæring ved erfarne eksperter.
  • Et aktionslæringsforløb, der gennemføres som tre besøg på skolen. Det første besøg vil være et indledende møde, mens de to efterfølgende vil bestå af observation af undervisning og en didaktisk samtale med teamet.
  • En afsluttende dag, hvor team fra de forskellige skoler mødes til erfaringsudveksling. 
  • Undervejs gennemføres ét interview med ledelsen, ét med teamet og ét med elever fra klassen.

HVORNÅR?

  • Forløbet starter med en kursusdag i uge 41
  • Aktionslæringsforløbet gennemføres i løbet af efteråret og vinteren og planlægges i samarbejde med skolen

HVEM?

  • Et klasseteam eller årgangsteam fra mellemtrin eller udskoling, som er motiveret for at udvikle deres brug af gruppearbejde i undervisningen.

VIL I VÆRE MED?

  • Så skal skolens ledelse sende en kort ansøgning på et par linjer om teamet og motivationen for at deltage.
  • Vi har tre ledige pladser. Inden den endelige udvælgelse kontakter vi eventuelt skolen med afklarende spørgsmål. Efter svarfristens udløb foretager vi en udvælgelse blandt henvendelserne, så vi sikrer spredning geografisk og på klassetrin.
  • Tilmeldingsfrist: 12. august 2019
Spørgsmål og ansøgning stiles til: Ditte Nissen Storgaard på dns@eva.dk