EVA

Lovgrundlag

EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling i hele uddannelsessystemet. Fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse og uddannelse for voksne.

EVA eksisterede i sin første form som Evalueringscentret fra 1992-1999. EVA blev oprettet som et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet i 1999.

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut blev vedtaget i Folketinget i maj 1999. Herunder finder du en linksamling over EVA's lovgrundlag.