Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder 2011 E-læring og blended learning giver mulighed for uddannelse til flere

E-læring og blended learning giver mulighed for uddannelse til flere

27-10-2011
Global konkurrence, finanskrise og voksende krav til et fleksibelt arbejdsmarked har sat ekstra fokus på behovet for en stærk voksen- og efteruddannelsesindsats fordi vi som samfund har brug for at så mange som muligt bliver så dygtige som muligt. En af de største udfordringer ved at fremme livslang læring er at tilrettelægge tilbuddene om uddannelse på en måde der gør at voksne mennesker i vidt forskellige livssituationer kan benytte sig af dem.

I den sammenhæng er e-læring og blended learning – som er en kombination af traditionel fremmøde-undervisning og e-læring – vigtige værktøjer. De gør det nemlig muligt at modtage undervisning selvom man fx ikke bor i nærheden af uddannelsesinstitutionen eller af personlige eller andre grunde har svært ved at møde op.

EVA har nu undersøgt udbredelsen og brugen af e-læring og blended learning inden for almen og videregående voksen- og efteruddannelse i Danmark, dvs. enkeltfag på VUC, videregående voksenuddannelse (VVU) på erhvervsakademierne og diplomuddannelser på professionshøjskolerne.

Forskellig tilgang til e-læring og blended learning

Undersøgelsen viser at de forskellige uddannelsesområder har en meget forskellig tilgang til brugen af e-læring og blended learning.

VUC er det område hvor e-læring forekommer på den største andel af institutionerne, og her er det især gymnasiale fag der udbydes som e-læring. Erhvervsakademierne er gået sammen om at etablere en særlig institution, NETAU, som tager sig af at udbyde uddannelser som e-læring, men det betyder også at erhvervsakademierne ikke tænker så meget i e-læring og blended learning i forhold til de uddannelser de selv udbyder. På diplomuddannelserne, der særligt bruges af voksne med mange års erhvervserfaring, bruges blended learning i vid udstrækning fordi det opleves som en meget relevant tilrettelæggelsesform for voksne der har behov for at blive kompetenceudviklet i samspil med andre voksne, mens kun 3 % af diplomuddannelserne udbydes som ren e-læring.

På tværs af uddannelserne nævnes dog ofte de samme grunde til at bruge e-læring eller blended learning.  Specialkonsulent Michael Andersen, som står bag undersøgelsen, forklarer:

”Det gælder bredt inden for voksen- og efteruddannelserne at e-læring og blended learning giver nye muligheder og mindsker de barrierer der er for at tage en uddannelse, fx for voksne der bor langt fra uddannelsesstedet eller som pga. arbejde, børn eller andet har svært ved at finde tid til at tage en uddannelse på traditionel vis. Men undersøgelsen peger også på at der kan være mange andre gode grunde til at bruge e-læring og blended learning. Fx ser nogle arbejdet med e-læring som noget der kan inspirere brugen af it i forbindelse med tilstedeværelsesundervisningen, mens andre ser e-læring og blended learning som en ny mulighed for at nå personer der fx af sociale eller kulturelle grunde ikke kan eller har svært ved at følge den almindelige holdundervisning.”

Hent rapporten E-læring og blended learning på VEU-området her.

Navigation