Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder 2012 EVA leverer viden til Task Force om Fremtidens Dagtilbud

EVA leverer viden til Task Force om Fremtidens Dagtilbud

21-05-2012
EVA har bidraget til arbejdet i Task Force om Fremtidens Dagtibud med en baggrundsrapport, der giver overblik over den nyeste forskning på feltet.

Task Force om Fremtidens Dagtilbud har 21. maj 2012 offentliggjort sin rapport med pejlemærker til danske dagtilbud. EVA har bidraget til taskforcens arbejde med en baggrundsrapport, som giver et overblik over nyere kvalitetsvurderet dagtilbudsforskning inden for syv temaer, som taskforcen ved arbejdets begyndelse har fremhævet som særligt vigtige i forhold til at understøtte læring og inklusion i dagtilbud.

De syv temaer er:

  • Organisering (alder, børnegrupper og organisering af dagen)
  • Ledelse (af personale, institution, område og i forhold til forvaltning)
  • Forældreinddragelse og -involvering
  • Fysisk indretning
  • Pædagogik (didaktik og læringsmetoder)
  • Dokumentation (evaluering, analyse, mål m.v.)
  • Rammebetingelser (uddannelsesniveau, normeringer m.m.).


Grundlaget for baggrundsrapporten er de forskningskortlægninger, som EVA siden 2007 har samarbejdet med Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (DCU) om at få udarbejdet. DCU har årligt kortlagt den dagtilbudsforskning, der er blevet udgivet, hvorefter forskningsdokumenterne er blevet kvalitetsvurderet af DCU og et skandinavisk forskerpanel.

Du kan læse mere om forskningens resultater i baggrundsrapporten her.

Læs Task Forcens samlede afrapportering her.

 

Navigation