Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder 2014 Skolers første erfaringer med skolereformen

Skolers første erfaringer med skolereformen

04-08-2014
EVA har i løbet af foråret 2014 fulgt en række kommuners og skolers arbejde med at afprøve elementer i folkeskolereformen, som netop nu træder i kraft for alle landets folkeskoler. Erfaringerne fra de 35 kommuner og 96 skoler er samlet i et inspirationskatalog, som andre skoler og kommuner kan bruge, når de nu skal føre reformens intentioner ud i livet.

Kataloget indeholder dels en tværgående analyse af skolernes refleksioner over arbejdet med reformens elementer, dels et helt konkret indblik i de meget forskellige projekter og indsatser, som skolerne har gennemført.

Indsatser og projekter falder inden for følgende af reformens temaer:

  • Varieret og anvendelsesorienteret undervisning
  • Samarbejdet med eksterne – den åbne skole
  • Samarbejdet mellem lærere og pædagoger
  • Motion og bevægelse
  • Musik i skoledagen
  • Lektiehjælp og faglig fordybelse
  • Valgfag.

 

EVA’s rolle i projektet

EVA har dels støttet skolerne i arbejdet med at gennemføre og evaluere deres projekter, dels har EVA set på tværs af skolernes evalueringsrapporter og kan dermed i inspirationskataloget formidle et tværgående billede af erfaringer med udviklingsprojekterne.

Hent kataloget 'Inspiration til arbejdet med skolereformen - de første erfaringer med en længere og mere varieret skoledag' her.

Navigation
Kontakt
Presse- og kommunikationschef
D +45 4091 0021
E 
Trine Borg Harrild