Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder 2017 Bliv klog på, hvad kvalitet i dagtilbud er

Bliv klog på, hvad kvalitet i dagtilbud er

19-04-2017
En ny udgivelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver dig et overblik over de væsentlige pointer i forskning om kvalitet i dagtilbud, som kan sikre et fælles sprog om, hvad kvalitet i dagtilbud er

Der er mange måder at udvikle og sikre kvalitet i dagtilbud på. EVAs nye udgivelse er et værdifuldt afsæt for at styrke praksis og ikke mindst dialogen blandt politikere, ledere og pædagogisk personale om, hvordan kvalitet af dagtilbud kan udvikles og sikres nationalt, i den enkelte kommune og i det enkelte dagtilbud. Formålet er derfor ikke at opstille én entydig definition af kvalitet, men snarere at vise de mange forståelser af, hvad kvalitet er.

3 elementer i kvalitet

I udgivelsen opdeles forskningen om kvalitet i tre elementer: strukturel kvalitet, proceskvalitet og resultatkvalitet. Strukturel kvalitet er de rammer og forhold, som den pædagogiske praksis arbejder inden for, og som handler om uddannelse, normeringer m.m. i dagtilbuddet, hvorimod proceskvalitet er kvaliteten i de pædagogiske kompetencer i forhold til interaktion med børn i forbindelse med leg og læring. Endelig er resultatkvalitet, hvad børnene får ud af at gå i dagtilbud fagligt og i forhold til skoleparathed

8 temaer er afgørende for høj kvalitet i dagtilbud

I forskningen kan identificeres otte temaer, som er afgørende for kvalitet i dagtilbud. De otte temaer dækker både de strukturelle, processuelle og resultatmæssige elementer i kvalitet.

Strukturel kvalitet:

1. Normering, gruppestørrelse og -organisering

 2. Fysiske rammer

 3. Uddannelse, efteruddannelse og personalestabilitet

Proceskvalitet:      

4. Interaktioner mellem børn og voksne

5. Leg

6. Aktiviteter

Resultatkvalitet:    

7. Faglige kognitive færdigheder

8. Skoleparathed


Du kan downloade et enkelt tema ved at klikke på ovenstående links, eller hente den samlede udgivelse her:

Hent den samlede udgivelse Kvalitet i dagtilbud – Pointer fra forskning 

Kontakt
Kommunikationskonsulent
D +45 2878 6433
E 
Emilie Welcher-Ulholm
Læs mere om projektet