Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder 2017 Brug data til at blive klogere på undervisningen

Brug data til at blive klogere på undervisningen

27-01-2017
Som lærer, pædagog eller skoleleder har man adgang til store mængder data om elevernes læring og udvikling. Data, som kan bruges til at kvalificere undervisningen. Men brugen af data som værktøj til at udvikle undervisningen er stadig et nyt indsatsområde med et stort uudnyttet potentiale for skolerne.
EVA har i en ny undersøgelse beskrevet og analyseret skolers arbejde med at bruge data til at følge elevernes læring og progression samt kvalificere undervisningen. Der findes en lang række tilgængelige data, som oftest bruges til at følge og dokumentere elevernes læring, men langt sjældnere til at udvikle undervisningen. Data kan både være kvantitative data som fx karakterer, trivselsmålinger og testresultater, men også kvalitative data som observationer, klasselog, elevproduktioner mv.
Blandt flere opmærksomhedspunkter nævner undersøgelsen, at skolerne bør have fokus på at styrke brugen af data som grundlag for at udvikle, reflektere over og tilrettelægge ny undervisning. Arbejdet med data skal med andre ord ikke blot bruges til at dokumentere elevernes læring, men skal også bruges til at give svar på, hvorfor eleverne præsterer og udvikler sig, som de gør, og derved til at skolerne kan blive klogere på deres egen undervisning.

Kvantitative data mest udbredte

Undersøgelsen viser videre, at det oftest er kvantitative data, der bliver bragt i spil på skolerne. Og det på trods af, at lærere og pædagoger tillægger de kvalitative informationer, de får i hverdagen og gennem deres relation til eleverne, stor værdi med hensyn til at få et fuldt billede af elevernes læring og udvikling og blive klogere på egen praksis.
 
Undersøgelsen er gennemført af EVA i samarbejde med SFI for Styrelsen for It og Læring, Digitaliseringsstyrelsen og KL. Den er et led i projektet Data om elevernes læring og progression, som gennemføres af et konsortium bestående af SFI, DPU, EVA og Center for Sundhedssamarbejde (AU).


Kontakt
Evalueringskonsulent
D +45 3525 4651
E 
Jesper de Hemmer Egeberg