Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder 2017 Tegn på at nyt grundforløb i eud-reformen er kommet godt fra start

Tegn på at nyt grundforløb i eud-reformen er kommet godt fra start

17-03-2017
Det nye grundforløb 1 på erhvervsuddannelser for de helt unge ser ud til at være et af elementerne i eud-reformen, der er kommet bedst fra start, viser ny undersøgelse, KORA og EVA står bag.

Flere elever, der starter direkte efter grundskolen, flere elever, der gennemfører, bedre trivsel og et højere fagligt niveau. Det var de overordnede mål for den omfattende reform af erhvervsuddannelserne, der trådte i kraft i 2015.

Selvom det endnu er for tidligt at se forandringerne i forhold til de fire mål, viser en ny rapport fra KORA og EVA, at nogle elementer fungerer godt og understøtter den udvikling, der var intentionen med reformen, mens der på andre områder er udfordringer med at nå de ønskede mål.

Mere attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer

Et positivt element ved reformen ser ud til at være det nye grundforløb for de helt unge, der kommer direkte fra 9. eller 10. klasse i grundskolen. Her ville man gerne skabe mere attraktive ungdomsuddannelsesmiljøer, og det vurderer mange lærere og ledere, at man er lykkedes med: Mange skoler har fx succes med at tilbyde introarrangementer, hytteture og andre sociale tiltag og fysisk at lade de unge gå sammen.

Dog viser en måling, lavet få måneder efter reformen blev indført, at elevernes tilfredshed med ungdomsuddannelsesmiljøet på daværende tidspunkt ikke var højere end før reformen.

Andre resultater af undersøgelsen er:  

Eleverne får mere motion
Motion er blevet en større del af dagligdagen på en erhvervsuddannelse, efter det med reformen er blevet obligatorisk med 45 minutters daglig motion og bevægelse.  30 procent af eleverne deltog i motion og bevægelse som en del af undervisningen inden reformen, efter reformen er det 50 procent af eleverne. Elever, der motionerer, trives også bedre, viser undersøgelsen. 

Svært for eleverne at opfylde højere faglige krav
Som led i reformen er der på mange uddannelser indført krav om fag på højere niveauer end tidligere, inden eleverne kan starte på hovedforløbet, og det kan være svært for eleverne at nå i løbet af den tid, der er til rådighed på grundforløbet. Det fortæller 76 procent af lederne i undersøgelsen.

Der er ikke tal på, hvor mange elever der ikke formår at opfylde de faglige adgangskrav til hovedforløbene efter reformen.

Vanskeligt at skabe attraktivt undervisningsmiljø for voksne
Med reformen fik man et nyt tilbud til voksne over 25, euv’en. Mere end to tredjedele af lederne oplever, at det er svært at tilbyde helhedsorienteret undervisning, hvor erhvervsfag og almene fag flettes godt sammen – bl.a. fordi det kan svært at oprette hold for voksne elever, der i forskellige grader har fået merit og afkortet deres forløb på baggrund af tidligere job osv.

Der er desuden kommet et mindre optag af voksne elever på grundforløbene på næsten alle områder, så kun på de største skoler er det muligt at oprette egentlige ’voksenhold’.

VIL DU VIDE MERE?
Kontakt kommunikationskonsulent Anne Breinhold Olsen abo@eva.dk eller 3525 4664.

LÆS MERE
Download rapporten ”Grundforløb på erhvervsuddannelserne efter reformen” på KORA’s hjemmeside

FAKTA
KORA og EVA står bag rapporten, der tager pulsen på de nye grundforløb efter reformen. Undersøgelse er gennemført for Undervisningsministeriet som led i det følgeforskningsprojekt, der undersøger implementering og resultater af reformen.

 

Kontakt
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen