Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder 2017 Unge uden for uddannelse har brug for en mere sammenhængende indsats

Unge uden for uddannelse har brug for en mere sammenhængende indsats

10-02-2017
Bedre veje: De unge har behov for at blive mødt med en mere sammenhængende tilgang end i dag og for at få en meningsfuld uddannelsesplan.

Mange af de unge, som enten tager en omvej til eller ikke gennemfører en ungdomsuddannelse, vil meget gerne tage en uddannelse, som kan give dem en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Men mange unge oplever, at der mangler en rød tråd mellem de aktiviteter, de laver (fx forberedende uddannelsesforløb, jobaktivering, behandlingstilbud, og praktik), og har svært ved at koble deres erfaringer til et meningsfuldt forløb, der gør dem klar til at starte på en ungdomsuddannelse.

Det viser undersøgelsen ”De unge i målgruppen for forberedende tilbud”, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har lavet for Undervisningsministeriet. Undersøgelsen er sammen med analyser fra SFI og KORA vidensgrundlag for en ekspertgruppe, der skal give anbefalinger til, hvordan flere unge kommer godt i gang og igennem en ungdomsuddannelse. 

En meget differentieret ungegruppe

Undersøgelsen viser, at der kan være mange forskellige grunde til, at de unge ikke går den lige vej til en ungdomsuddannelse. Nogle ved ikke slet ikke, hvilken uddannelse de skal vælge, andre oplever uddannelse som et så stort ydre pres, at de har svært ved at se meningen med de uddannelser, de går i gang med. Andre unge mangler forudsætninger for at gennemføre den uddannelse, som de ellers er motiverede for at tage.

Mange af de unge har også dårlige faglige og sociale erfaringer fra grundskolen eller fra andre uddannelser, og mangler tillid til, at de ville kunne gennemføre. Der er også eksempler på unge, som står i en svær livssituation med misbrug af hash, diagnoser, mistrivsel og ’dårligt selskab’. Disse unge peger på, at systemet omkring dem – socialrådgivere, vejledere, mentorer og behandlere – ikke altid hjælper dem tættere på en meningsfuld uddannelse eller beskæftigelse, som tager højde for disse barrierer.

Store grøfter mellem systemer

”De unge savner professionelle, der kan være med til at koble de forskellige aktiviteter, så det bliver tydeligt, hvad de får ud af dem, og hvilke uddannelsesmuligheder det er realistisk for dem at gennemføre. De unge har fx brug for at blive støttet i overgangene mellem systemerne,” siger chefkonsulent Pernille Hjermov, der har været med til lave undersøgelsen.

Flere unge oplever at være diagnosticeret i behandlingssystemet eller at have været i et forløb i arbejdsmarkeds-regi, men bliver sluppet uden at være parate til at starte eller genoptage et uddannelsesforløb.

”Der er i dag meget store grøfter mellem fx beskæftigelsessystemet, behandlingssystemet og uddannelsessystemet, hvor de unge selv skal skabe en god overgang og sammenhæng. Og det er der mange af de unge, der ikke er rustede til selv at gøre, siger Pernille Hjermov. 

Det har de unge brug for

EVA fremhæver, at den støtte, de unge især har brug for, er:

  • En meningsfuld udddannelsesplan, som løbende justeres 
  • En sammenhængende tilgang til de unge 
  • Fleksible tilbud, der kan møde de unge, hvor de er
  • Fokus på at skabe uddannelsestillid hos de unge
  • Inkluderende læringsmiljøer, hvor de unge føler sig godt tilpas 
  • Adgang til uddannelse og praktik
Fakta om unge uden for ungdomsuddannelser
29 % af en ungdomsårgang gennemfører ikke en ungdomsuddannelse direkte efter grundskolen. 16 % af en ungdomsårgang har ikke gennemført og er ikke i gang med en ungdomsuddannelse, når de fylder 23 år. Det viser beregninger, som sekretariatet for ekspertgruppen om bedre veje til en ungdomsuddannelse.  
Fakta: Sådan er undersøgelsen gennemført
Undersøgelsens hovedmateriale er er en række kvalitative interview med unge i målgruppen for forberedende tilbud. EVA har desuden gennemført et omfattende litteraturstudie med fokus på undersøgelsens målgruppe samt interview med eksperter inden for feltet. Derudover inddrager undersøgelsen resultater af en registerundersøgelse gennemført at sekretariatet for ekspertgruppen og resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt de unge i målgruppen, som er gennemført at Epinion i forbindelse med øvrige analyser til ekspertgruppen.

Læs mere

De unge i målgruppen for de forberedende tilbud.

Yderligere information

Kontakt kommunikationskonsulent Anne Breinhold Olsen - abo@eva.dk, 29846711.

Læs mere om projektet
Kontakt
Specialkonsulent
D +45 2984 6711
E 
Anne Breinhold Olsen