Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder

Aktuelt fra EVA

11-01-2011
Her finder du alle de seneste nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra EVA.
Uddannelsessøgning afspejler styrket fokus på matematik og naturfaglighed

Uddannelsessøgning afspejler styrket fokus på matematik og naturfaglighed

Uddannelser som ingeniør, datamatiker og bygningskonstruktør hitter blandt de 91.539 personer, som i år har søgt ind på en videregående uddannelse. Det stod klart, da årets ansøgningsfrist udløb i går. De unge går efter uddannelser med gode jobmuligheder og lønudsigter, forklarer Bjarke Tarpgaard Hartkopf fra Danmark Evalueringsinstitut.

Læs mere

3 ting skolelederen kan gøre for det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger

3 ting skolelederen kan gøre for det gode samarbejde mellem lærere og pædagoger

Samarbejde mellem lærere og pædagoger er et middel til at opnå den bedst mulige undervisning. Derfor skal skoleledelsen konkretisere, hvordan samarbejdet kan foregå, mener Lise Tingleff Nielsen, chef for EVA's grundskoleområde.

Læs mere

Sæt mål for voksnes læse-, regne- og it-færdigheder!

Sæt mål for voksnes læse-, regne- og it-færdigheder!

Tiden er moden til, at vi sætter ambitiøse, nationale mål for, hvor mange voksne, der skal lære at læse, regne og anvende it på et niveau, så de kan klare sig på fremtidens arbejdsmarked. Det vil komme både Danmark og den enkelte til gavn.

Læs mere

Danske studerende opnår brede arbejdsmarkedskompetencer

Danske studerende opnår brede arbejdsmarkedskompetencer

De fleste studerende vurderer, at de ikke kun opnår faglige kompetencer, men også mere generelle arbejdsmarkedskompetencer, som er nyttige ift. at kunne varetage forskellige typer jobs efter endt uddannelse. Det handler blandt andet om at kunne samarbejde med andre og om at kunne skrive klart og struktureret. Det fremgår af en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Læs mere

Mikkel Haarder: Vi har brug for en fælles alliance for bedre it-, regne- og læsefærdigheder

Mikkel Haarder: Vi har brug for en fælles alliance for bedre it-, regne- og læsefærdigheder

DEBATINDLÆG: Hvis vi skal være rustet til fremtidens disruption, skal de grundlæggende færdigheder være på plads hos alle voksne. Lad os starte med at få øjnene op for problemerne og slå vores kræfter sammen.

Læs mere

Skolereformens første skridt i Favrskov Kommune

Skolereformens første skridt i Favrskov Kommune

Hvordan implementeres skolereformens elementer i praksis? EVA har undersøgt implementeringens første fase på Favrskov Kommunes skoler.

Læs mere

Sådan vurderer du redskaber, der måler kvalitet af læringsmiljøet i dagtilbud

Sådan vurderer du redskaber, der måler kvalitet af læringsmiljøet i dagtilbud

Har du også spurgt dig selv, hvordan I bedst måler kvaliteten af læringsmiljøet i jeres dagtilbud? Hvordan får I resultater, der kan hjælpe til at udvikle den pædagogiske praksis? EVA har lavet en guide, der hjælper dig til at vurdere, hvilket redskab der er velegnet til at måle kvalitet i jeres dagtilbud

Læs mere

3 trin til at vurdere viden om dagtilbud

3 trin til at vurdere viden om dagtilbud

I en ny udgivelse fra EVA får du en 3-trins guide til at sortere og vurdere forskning om dagtilbud. Samtidig får du også præciseret nogle begreber, som kan bruges til at tale om forskning og evidens

Læs mere

Nyt redskab skal styrke RKV

Nyt redskab skal styrke RKV

Realkompetencevurderinger er med etableringen af erhvervsuddannelse for voksne i august 2015 blevet en større opgave for erhvervsskolerne. Med et nyt redskab til selvevaluering vil EVA støtte skolernes arbejde med at lave gode realkompetencevurderinger.

Læs mere

Trods gode erfaringer fra indskolingen er der sjældent pædagoger i udskolingen

Trods gode erfaringer fra indskolingen er der sjældent pædagoger i udskolingen

3 ud af 4 dansk- og matematiklærere oplever, at samarbejdet med en pædagog om undervisningen har fremmet elevernes trivsel, og at de får konstruktiv sparring fra pædagogen. Men samarbejdet sker primært i indskolingen og kun sjældent udskolingen. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Læs mere

Gymnasiets faglige udvikling undersøges af EVA

Gymnasiets faglige udvikling undersøges af EVA

Fagene dansk, matematik, engelsk og fysik bliver omdrejningspunktet for en ny undersøgelse af den faglige udvikling i gymnasiet gennem de seneste 50 år, som EVA laver for Undervisningsministeriet.

Læs mere

EVA's magasin Undervisning for alle 2017 bringer dig tættere på det gode samarbejde på skolen

EVA's magasin Undervisning for alle 2017 bringer dig tættere på det gode samarbejde på skolen

Samarbejde er et af tidens hotteste buzzwords, også i undervisningssektoren. Men hvordan kan samarbejde få fagligheden til at flyve til fordel for elevernes læring og trivsel? Få konkret inspiration i det nye nummer af EVA’s magasin ”Undervisning – for alle”.

Læs mere

Svært at koble forskning og undervisning på professionsuddannelserne

Svært at koble forskning og undervisning på professionsuddannelserne

Undervisere og ledere på professionshøjskolerne finder det vanskeligt at skabe en velfungerende og effektfuld kobling mellem forsknings- og udviklingsaktiviteter på den ene side og undervisningen på den anden side.

Læs mere

Aktiviteten på videregående efter- og videreuddannelse står i stampe

Aktiviteten på videregående efter- og videreuddannelse står i stampe

Antallet af danskere, som tager en master-, diplom- eller akademiuddannelse stagnerer. I 2014 lå aktiviteten inden for offentligt finansierede videregående voksen- og efteruddannelser (VEU) på samme niveau som i 2004, når man måler i antal årselever. Det viser en ny analyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Læs mere

Hurra! Vi fejrer 10 år med forskning i dagtilbud

Hurra! Vi fejrer 10 år med forskning i dagtilbud

I år kan vi fejre en rund fødselsdag på dagtilbudsområdet. Det er nemlig 10 år siden, vi begyndte at kortlægge al ny forskning. Få de vigtigste tendenser i udviklingen.

Læs mere

Bliv klog på, hvad kvalitet i dagtilbud er

Bliv klog på, hvad kvalitet i dagtilbud er

En ny udgivelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) giver dig et overblik over de væsentlige pointer i forskning om kvalitet i dagtilbud, som kan sikre et fælles sprog om, hvad kvalitet i dagtilbud er

Læs mere

Dugfrisk forskningsviden til dig i dagtilbud

Dugfrisk forskningsviden til dig i dagtilbud

Så er der igen ny forskning og viden i den fællesnordiske forskningsdatabase om dagtilbud. Du kan blive klogere på fx børn og fysisk aktivitet, iværksætteri og meget mere.

Læs mere

Knap hver 2. virksomhed oplever medarbejdere med utilstrækkelige it-færdigheder

Knap hver 2. virksomhed oplever medarbejdere med utilstrækkelige it-færdigheder

Op mod halvdelen af virksomhederne oplever at have medarbejdere, som ikke kan løse it-relaterede opgaver på et helt basalt niveau – fx at kunne skrive e-mails eller at kunne dokumentere arbejdsgange i it-systemer.

Læs mere

Virksomhederne overser medarbejdere, der har svært ved at læse, skrive eller regne

Virksomhederne overser medarbejdere, der har svært ved at læse, skrive eller regne

Kun få virksomheder oplever, at deres medarbejdere har behov for at komme på læse-, skrive- eller regnekursus, viser ny EVA-undersøgelse. EVA peger på, at det kan påvirke Danmarks konkurrenceevne, hvis ikke virksomhederne tænker langsigtet i forhold til deres medarbejderes basale færdigheder.

Læs mere

Debatindlæg: Skab en stærk videnskultur i fremtidens dagtilbud

Debatindlæg: Skab en stærk videnskultur i fremtidens dagtilbud

Hver tredje pædagog og hver fjerde af kommunernes pædagogiske konsulenter oplever ikke, at de har tilstrækkeligt kendskab til, hvad der eksisterer af faglig viden på daginstitutionsområdet. Hvis vi skal lykkes med at skabe dagtilbud af høj kvalitet nu og i fremtiden, skal viden nå ud i institutionerne.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside