Nyheder
< Tilbage Forside Nyheder

Aktuelt fra EVA

11-01-2011
Her finder du alle de seneste nyheder, debatindlæg og pressemeddelelser fra EVA.
Unge uden for uddannelse har brug for en mere sammenhængende indsats

Unge uden for uddannelse har brug for en mere sammenhængende indsats

Bedre veje: De unge har behov for at blive mødt med en mere sammenhængende tilgang end i dag og for at få en meningsfuld uddannelsesplan.

Læs mere

Brug data til at blive klogere på undervisningen

Brug data til at blive klogere på undervisningen

Som lærer, pædagog eller skoleleder har man adgang til store mængder data om elevernes læring og udvikling. Data, som kan bruges til at kvalificere undervisningen. Men brugen af data som værktøj til at udvikle undervisningen er stadig et nyt indsatsområde med et stort uudnyttet potentiale for skolerne.

Læs mere

Forældrenes tilfredshed daler, jo højere klassetrin barnet kommer på

Forældrenes tilfredshed daler, jo højere klassetrin barnet kommer på

Selvom forældrene ser overvejende positivt på folkeskolen, falder deres tilfredshed, jo højere klassetrin deres barn kommer på. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Læs mere

Sommerkurser som optagelsesvej til EUD

Sommerkurser som optagelsesvej til EUD

I 2015 og 2016 har der været gennemført forsøg med betinget optag og sommerkurser som en alternativ optagelsesvej til erhvervsuddannelserne for de ansøgere, der ikke lever op til adgangskravene på 02 i dansk og matematik. En ny evaluering viser, at den praktiske planlægning af sommerkurserne har været udfordrende, mens selve kurserne har været virkningsfulde over for deltagerne.

Læs mere

Det gode spørgeskema – to go

Det gode spørgeskema – to go

Sidste år havde EVA stor succes med udgivelsen Den gode evaluering – et lille handy hæfte med fem artikler om at evaluere. Nu er et nyt hæfte i serien på gaden. Denne gang om at lave gode spørgeskemaer. Spørgeskemadesign er nemlig alfa og omega, når man laver undersøgelser.

Læs mere

Sæt fokus på det gode læringsmiljø i dagtilbud med nyt redskab

Sæt fokus på det gode læringsmiljø i dagtilbud med nyt redskab

I et nyt inspirationsmateriale kan dagtilbudsledere og pædagogiske konsulenter få nye ideer og et konkret redskab til at udvikle og arbejde med organisering af et godt læringsmiljø i dagtilbud

Læs mere

Debatindlæg: Uddan de unge digitalt

Debatindlæg: Uddan de unge digitalt

Ikke alene kræver fremtidens arbejdsmarked flere faglærte. Det kræver i høj grad også faglærte, der er uddannet til at begå sig på et stadig mere digitaliseret arbejdsmarked og samfund. Derfor skal erhvervsuddannelserne udstyre de unge med stærke digitale kompetencer og i højere grad udnytte de potentialer, der er ved at integrere it i undervisningen. Det vil både tiltrække flere unge til erhvervsuddannelserne og fremtidssikre deres kompetencer.

Læs mere

Forældre efterlyser mere vejledning fra deres børns pædagoger

Forældre efterlyser mere vejledning fra deres børns pædagoger

Er Emils sprog alderssvarende? Er Clara også begyndt at slå i børnehaven, og hvordan kan vi tackle det? Er Sofie klar til at komme i skole til sommer?

Læs mere

Debatindlæg: 3 ting kan få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Debatindlæg: 3 ting kan få de unge til at vælge en erhvervsuddannelse

Det er hverken dårligt ry eller manglende praktikpladser, der får unge til at fravælge erhvervsuddannelse. Når elever i 9. og 10. klasse ikke engang overvejer muligheden, skyldes det helt andre faktorer.

Læs mere

Inspiration til gode overgange mellem dagtilbud og skole

Inspiration til gode overgange mellem dagtilbud og skole

En ny publikation stiller skarpt på de erfaringer, som seks kommuner har gjort sig med at styrke børns overgange fra dagtilbud til SFO og skole.

Læs mere

Debatindlæg: Censorsystemets kvaliteter kan styrkes

Debatindlæg: Censorsystemets kvaliteter kan styrkes

Der kan være god ræson i at styrke opkvalificeringen af censorerne. Det vil styrke de tre grundlæggende kvaliteter ved censorsystemet, skriver Dina Madsen og Jakob Rathlev fra Danmarks Evalueringsinstitut.

Læs mere

Kun hver 2. pædagogstuderende mener, at kvaliteten af uddannelsen er god

Kun hver 2. pædagogstuderende mener, at kvaliteten af uddannelsen er god

Kun halvdelen af de studerende på den nye pædagoguddannelse vurderer, at kvaliteten af uddannelsen er god, og hver fjerde studerende føler sig ikke fagligt udfordret. Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA)

Læs mere

Gymnasieelever taber ved at komme til eksamen i naturvidenskabelige højniveaufag

Gymnasieelever taber ved at komme til eksamen i naturvidenskabelige højniveaufag

Hvis du har matematik eller fysik som højniveaufag i gymnasiet, vil du gennemsnitligt set få lavere karakterer til både mundtlig og skriftlig eksamen, end du fik i årskarakterer. Derimod får du gennemsnitligt set den samme karakter til eksamen, som du fik i årskarakter i fagene dansk, engelsk og samfundsfag. Det fremgår af en ny registeranalyse fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).

Læs mere

Refleksion kvalificerer gymnasieelevers valg af videregående uddannelse

Refleksion kvalificerer gymnasieelevers valg af videregående uddannelse

Gymnasierne benytter en bred vifte af aktiviteter i deres arbejde med at klæde eleverne på til at træffe valg om videregående uddannelse, men elevernes udbytte af aktiviteterne styrkes ved, at de efterfølgende i undervisningen får mulighed for at reflektere. Det gør, at eleverne gradvist bliver klogere på sig selv og deres fremtidige uddannelsesvalg. Det viser en ny undersøgelse fra EVA.

Læs mere

Kun hver 5. virksomhed kender ny erhvervsuddannelse for voksne

Kun hver 5. virksomhed kender ny erhvervsuddannelse for voksne

Et år efter erhvervsuddannelsesreformen er det kun 19 % af virksomhederne, der kender til den nye erhvervsuddannelse for voksne (euv). Samtidig finder 52 % af de virksomheder, som kender til euv, at det ikke er blevet mere attraktivt at ansætte elever på 25 år og derover. Det viser en virksomhedssurvey, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har gennemført.

Læs mere

Få inspiration til niveaudelt undervisning på EUD

Få inspiration til niveaudelt undervisning på EUD

Øget brug af niveaudelt undervisning er et af tiltagene i EUD-reformen. Nyt materiale fra EVA kommer med konkrete eksempler og gode erfaringer med at gennemføre niveaudelt undervisning, som kan være til inspiration for undervisningsforløb på EUD.

Læs mere

Kronik: Karakteroptag fungerer godt uanset ansøgernes sociale baggrund

Kronik: Karakteroptag fungerer godt uanset ansøgernes sociale baggrund

Karakterer har samme betydning for frafald, uanset om du er akademikerbarn eller har kortuddannede forældre. Det taler imod idéerne om, at dovne akademikerbørn nok skal klare sig ligegyldigt hvad, og at studerende med kortuddannede forældre pr. definition har højere risiko for frafald.

Læs mere

 Efter EUD-reform: 20 % færre voksne starter på en erhvervsuddannelse

Efter EUD-reform: 20 % færre voksne starter på en erhvervsuddannelse

Der er optaget 20% færre elever på 25 år og derover på en erhvervsuddannelse for voksne (euv) i EUD-reformens første leveår. Det viser en ny kortlægning, som Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har foretaget. Alarmerende resultat, og stik mod reformens politiske intention, lyder det fra en ekspert.

Læs mere

Debatindlæg: Dyrt for samfundet, at mange ikke kan læse, regne og begå sig digitalt

Debatindlæg: Dyrt for samfundet, at mange ikke kan læse, regne og begå sig digitalt

Omkring 600.000 voksne danskere har svært ved at læse denne tekst. Hvad kommer det mig ved, tænker du måske. Meget mere end man umiddelbart skulle tro.

Læs mere

Sæt fokus på de yngste børns læring med et nyt redskab

Sæt fokus på de yngste børns læring med et nyt redskab

Med dialogkortene har du mulighed for sammen med dine kollegaer at reflektere over jeres arbejde med de 0-2-årige børns læring.

Læs mere

Handlinger tilknyttet webside