EVA

Det arbejder EVA for

EVA arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. Det gør vi ved at indsamle, producere og formidle viden, der er relevant for ledere, undervisere, konsulenter på uddannelsesinstitutioner, skoler, i forvaltninger, i dagtilbud for børn og i ministerier.

EVA’s formål er at skabe viden, som undervisnings- og dagtilbudssektorens praktikere og beslutningstagere kan bruge til at styrke kvaliteten af deres faglige arbejde og udviklingen inden for deres felt.

Handlingsplan

EVA udgiver en treårig overordnet handlingsplan. Hvert år udgiver EVA desuden en handlingsplan, som præsenterer de projekter, vi planlægger at sætte i gang det pågældende år.  

 

 

EVA arbejder ud fra temaer, som er bestemt i treårige handlingsplaner, eller på foranledning af at andre, fx et ministerium, en kommune, en uddannelsesinstitution eller en organisation, ønsker et område inden for uddannelse eller dagtilbud undersøgt og rekvirerer EVA til at løse opgaven.

EVA’s bestyrelse beslutter, hvilke temaer, der sættes på handlingsplanen for de kommende år. Fokus vil altid være på at evaluere og udforske praksis, udfordringer og tiltag, der er vigtige for, at ledere, undervisere, lærere og pædagoger, forvaltninger og politikere kan gøre deres arbejde endnu bedre. EVA får bevilliget midler i den årlige finanslov til dette arbejde.

  EVA's strategi

  Frem mod 2024 arbejder EVA særligt med fokus på fem strategiske indsatsområder:

  • at styrke sammenhængen mellem vores forskellige undersøgelser og analyser samt samspillet mellem brugen af forskellige metoder
  • at styrke arbejdet med indtægtsdækket virksomhed ved at udvide kredsen af samarbejdspartnere og kunder og ved i højere grad at sammentænke IDV-strategien med temaerne i vores treårige handlingsplan.
  • at skærpe EVA's vidensprofil, så vores resultater fremstår endnu mere skarpe, tilgængelige og brugbare for målgrupperne 
  • at styrke samarbejdet med bestyrelse, repræsentantskab og samarbejdspartnere
  • at styrke EVA's bæredygtighed som organisation både fagligt, økonomisk og socialt.

  Lovgrundlag

  Lov om Danmarks Evalueringsinstitut blev vedtaget i Folketinget i maj 1999. Herunder finder du en linksamling over EVA's lovgrundlag.

  Mål- og resultatplan

  Den gældende mål- og resultatplan med Børne- og Undervisningsministeriet beskriver vores mål i det pågældende år.