EVA

Det arbejder EVA for

EVA arbejder for at udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i det danske uddannelses- og dagtilbudssystem. Det gør vi ved at indsamle, producere og formidle viden, der er relevant for ledere, undervisere, konsulenter på uddannelsesinstitutioner, skoler, i forvaltninger, i dagtilbud for børn og i ministerier.

EVA’s formål er at skabe viden, som undervisnings- og dagtilbudssektorens praktikere og beslutningstagere kan bruge til at styrke kvaliteten af deres faglige arbejde og udviklingen inden for deres felt.

Handlingsplan

Hvert år udgiver EVA en handlingsplan, som præsenterer de projekter, vi planlægger at sætte i gang det pågældende år.

 

EVA arbejder ud fra temaer, som er bestemt i en årlig handlingsplan, eller på foranledning af at andre, fx et ministerium, en kommune, en uddannelsesinstitution eller en organisation, ønsker et område inden for uddannelse eller dagtilbud undersøgt og rekvirerer EVA til at løse opgaven.

EVA’s bestyrelse beslutter, hvilke temaer, der sættes på handlingsplanen for det kommende år. Fokus vil altid være på at evaluere og udforske praksis, udfordringer og tiltag, der er vigtige for, at ledere, undervisere, lærere og pædagoger, forvaltninger og politikere kan gøre deres arbejde endnu bedre. EVA får bevilliget midler i den årlige finanslov til dette arbejde.

En undersøgelse fra EVA skal bidrage til at videreudvikle et område inden for uddannelses- eller dagtilbudssektoren og kvalificere uddannelsesdebatten. Vi har eksempelvis undersøgt:

  • hvilke væsentlige pointer forskningen har om, hvad der giver kvalitet i dagtilbud, og vi har formidlet pointerne for at give stærkt afsæt for at styrke praksis og dialogen blandt politikere, ledere og pædagogisk personale.
  • den konkrete praksis i samarbejdet mellem forvaltning og skoleledelse med det formål at kvalificere diskussioner og beslutninger om den måde, hvorpå forvaltning og skoleledelse samarbejder om elevernes læring og trivsel
  • hvad har betydning for, om feedback og evaluering styrker gymnasieelevers læring, og hvordan lærerne kan arbejde med feedback som en integreret del af undervisningen.
  • hvordan optagelsessystemet på de videregående uddannelser fungerer. Vi har set på betydningen af, om studerende er blevet optaget på baggrund af karakterer eller har været igennem en optagesamtale, og om kvote 2 giver plads til mønsterbrydere på de videregående uddannelser.
  • hvilke udfordringer, der er ved vurderinger af de voksnes realkompetencer på erhvervsuddannelser for voksne (EUV), og hvad skolerne kan gøre for, at det bliver mere attraktivt for voksne at tage en erhvervsuddannelse.

EVA's strategi

Frem mod 2020 arbejder EVA særligt med fokus på tre strategiske indsatsområder:

  • At levere vidensbaserede bidrag til løsninger til fremtidens uddannelser og dagtilbud
  • at levere viden, som ser på tværs af uddannelses- og dagtilbudssystemet 
  • at være anerkendte og anvendte eksperter på vores felt.

Lovgrundlag

Lov om Danmarks Evalueringsinstitut blev vedtaget i Folketinget i maj 1999. Herunder finder du en linksamling over EVA's lovgrundlag.

Årsrapport og resultatplan

Mål- og resultatplan

Den gældende mål- og resultatplan med Børne- og Undervisningsministeriet beskriver vores mål i det pågældende år.