EVA

Bestyrelse

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) ledes af en bestyrelse, der består af en formand og 10 bestyrelsesmedlemmer.

Medlemmerne deltager i bestyrelsens arbejde som privatpersoner. Bestyrelsen beskikkes for en treårig periode.

Formanden er udpeget af børne- og undervisningsministeren. Børne- og undervisningsministeren, kulturministeren samt uddannelses- og forskningsministeren indstiller også hver et medlem til EVA's bestyrelse. Bestyrelsens øvrige medlemmer bliver indstillet af uddannelsessektorens forskellige råd. Endvidere udpeger bestyrelsen selv et medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise.

Bestyrelsens opgaver

Bestyrelsen udnævner EVA's direktør og mødes med EVA's ledelse fem gange årligt. På møderne drøfter og kommenterer bestyrelsen udmøntningen af temaer i EVA’s handlingsplan. Bestyrelsen bidrager til EVA’s strategiarbejde og godkender desuden EVA’s handlingsplan, budget og regnskab.

Bestyrelsens opgaver er fastlagt i lov om Danmarks Evalueringsinstitut.

Bestyrelsesmedlemmer i perioden 2021-23

 • Else Sommer, formand for EVA’s bestyrelse, adm. direktør i Dansk Magisterforening
  Udpeget af:
  • Børne- og undervisningsministeren
 • Claus Rosenkrands Olsen, næstformand for EVA's bestyrelse, uddannelseschef, Dansk Erhverv
  Indstillet af:
  • Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser
 • Nanna Lohman, Vicekommunaldirektør i Lejre Kommune
  Indstillet af:
  • Rådet for Børns Læring
 • Dorte Fristrup, rektor, Aarhus Statsgymnasium
  Indstillet af:
  • Danske Gymnasier
  • Gymnasiernes Bestyrelsesforening
  • Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
  • Danske HF & VUC
  • VUC Bestyrelsesforeningen
 • Lasse Bjerg Jørgensen, Hovedkasserer i BUPL
  Indstillet af:
  • Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
 • Vakant
  Indstillet af:
  • Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
 • Anne Kristine Andersen, uddannelsespolitisk konsulent, Fagbevægelsens Hovedorganisation
  Indstillet af:
  • Rådet for Voksen- og Efteruddannelse
 • Eik Møller, kommunaldirektør, Ballerup Kommune
  Indstillet af:
  • Børne- og undervisningsministeren
 • Anne Marie Kanstrup, prorektor, Aalborg Universitet
  Indstillet af:
  • Uddannelses- og forskningsministeren
 • Vakant
  Indstillet af:
  • Kulturministeren
 • Kristian Bernt Karlson, lektor, Sociologisk Institut, Københavns Universitet
  Udpeget af:
  • EVA’s bestyrelse som medlem med særlig evalueringsfaglig ekspertise