EVA

Repræsentantskab

EVA har et repræsentantskab med i alt 44 medlemmer. Her er skoleejere, bestyrelsesforeninger, arbejdsgivere, elev- og studentersammenslutninger, rektorforsamlinger, ledersammenslutninger og faglige lærerorganisationer repræsenteret.

EVA's repræsentantskab er nedsat af EVA’s bestyrelse for en 3-årig periode efter indstilling fra organisationerne på dagtilbuds- og uddannelsesområdet. Repræsentantskabet dækker med sine op til 44 medlemmer alle uddannelsesområder og -niveauer bredt.

Repræsentantskabet udtaler sig om EVA’s årlige handlingsplan, modtager EVA’s årsberetning og har årligt møde med EVA’s bestyrelse. Derudover formulerer repræsentantskabet temaer til EVA's ledelse til inspiration for det kommende års handlingsplan.

Henrik Larsen er formand for repræsentantskabet, og Marie Sonne er næstformand.

Repræsentantskabets medlemmer for perioden 2021-23

Kommunernes Landsforening (KL)

 • Kristian Heunicke, Direktør, KL

Danske Regioner

 • Katrine Moltved, Uddannelsespolitisk konsulent, Center for Regional Udvikling, EU og Miljø (REM), Danske Regioner

Institutionsejere og bestyrelsesforeninger

 • Tanja Krabbe, Sekretariatschef, DLO
  Indstillet af:
  • Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO)
  • Fobu
 • Søren T. Lodahl, Sekretariatschef, Danmarks Private skoler – grundskoler og gymnasier
  Indstillet af:
  • Friskolerne (Dansk Friskoleforening)
  • Danmarks Private Skoler – grundskoler og gymnasier
  • Lilleskolerne
  • Foreningen af Kristne Friskoler
  • Foreningen af Katolske Skoler
  • Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig
  • Efterskolerne
 • Henrik Toft Jensen, Bestyrelsesmedlem, Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF)
  Indstillet af:
  • Danmarks Private Skoler - grundskoler og gymnasier
  • Gymnasiernes Bestyrelsesforening (GBF)
 • Per Fruerled, Formand for SOSU Nykøbing og medlem af Danske SOSU-skoler Bestyrelserne
  Indstillet af:
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne
  • Danske SOSU-skoler - Bestyrelserne
  • FGU Danmark
 • Randi Jensen, Sekretariatsleder, Daghøjskoleforeningen
  Indstillet af:
  • AOF Danmark
  • Dansk Oplysningsforbund (DOF)
  • Dansk Folkeoplysnings Samråd
  • FOF
  • Daghøjskoleforeningen
  • Fora
  • Liberalt Oplysningsforbund (LOF)

Rektorforsamlinger og skoleledere

 • Dorte Andreas, Næstformand, Skolelederforeningen
  Indstillet af:
  • Skolelederforeningen – Skolelederne
 • Jeppe Kragelund, Rektor, Alssundgymnasiet Sønderborg
  Indstillet af:
  • Danske Gymnasier
 • Morten Emborg, Direktør, TEC
  Indstillet af:
  • Danske Landbrugsskoler
  • Danske SOSU-skoler
  • FGU Danmark
  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne
 • Pernille Brøndum, Rektor for Nordsjællands HF & VUC og formand for Danske HF & VUC
  Indstillet af:
  • Danske HF & VUC

Bestyrelses- og rektorforeninger på det videregående uddannelsesområde

 • Henrik Larsen, Rektor, Erhvervsakademi Sydvest
  Indstillet af:
  • Danske Erhvervsakademier
 • Poul Skov Dahl, Direktør,  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole 
  Indstillet af:
  • Danske Professionshøjskoler
 • Lone Dalsgaard André, Prorektor, Designskolen Kolding
  Indstillet af:
  • Rektorkollegiet for de Kunstneriske og Kulturelle uddannelser (RKU)
 • Helle Bak Poulsen, Rektor, Marstal Navigationsskole
  Indstillet af:
  • Maritime Uddannelser
 • Berit Eika, Prorektor, AU
  Indstillet af:
  • Danske Universiteter
 • Jonas Bech Hansen, Projektleder, Kvalitetssikring & akkreditering, Den Danske Scenekunstskole
  Indstillet af:
  • Kulturministeriets Rektorer

Arbejdsmarkedets parter - arbejdsgiverside

 • Anja Trier Wang, Seniorchefkonsulent, DI
  Indstillet af:
  • Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 • Nina Christine Schwarz, Uddannelsespolitisk chefkonsulent, Lederne
  Indstillet af:
  • Ledernes Hovedorganisation (Lederne)
 • Lars Djernæs, Chefkonsulent, FA
  Indstillet af:
  • Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA)

Arbejdsmarkedets parter - arbejdstagerside

 • Rolf Lange, uddannelsespolitisk konsulent, FH
  Indstillet af:
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
 • Marie Sonne, 1. forbundsnæstformand, Socialpædagogerne (SL)
  Indstillet af:
  • Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)
 • Birgit Bangskjær, Chefkonsulent, Akademikerne
  Indstillet af:
  • Akademikerne (AC)

Faglige, uddannelsesmæssige og pædagogiske foreninger

 • Rikke Eggert Lauth, Professionschef, BUPL
  Indstillet af:
  • BUPL
 • Kim Henriksen, Sektorformand i Pædagogisk sektor, FOA
  Indstillet af:
  • FOA
 • Regitze Flannov, Formand for Undervisningsudvalget og medlem af forretningsudvalget, Danmarks Læreforening
  Indstillet af:
  • Danmarks Lærerforening (DLF) 
 • Rikke Josiasen, Næstformand, Frie Skolers Lærerforening
  Indstillet af:
  • Frie Skolers Lærerforening (FSL)
 • Jan Maintz, medlem GL’s hovedbestyrelse
  Indstillet af:
  • Gymnasieskolernes Lærerforening (GL)
 • Lotte Klein, Hovedbestyrelsesmedlem, Uddannelsesforbundet
  Indstillet af:
  • Uddannelsesforbundet
 • Tommy Dalegaard Madsen, Hovedbestyrelsesmedlem og medlem af forretningsudvalget, formand for professionshøjskoler og erhvervsakademier, DM
  Indstillet af:
  • Dansk Magisterforening (DM)
 • Caroline Adolphsen, Formand for DJØF’s sektorudvalg for uddannelse og forskning (UFO) og lektor, Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences
  Indstillet af:
  • DJØF
 • Simon Lindebjerg, Repræsentant for CBS I IDA STEM Students
  Indstillet af:
  • Ingeniørforeningen (IDA)
 • Jørgen Brandt, Uddannelsesleder, Fysioterapeutuddannelsen, Professionshøjskolen Absalon
  Indstillet af:
  • Dansk Sygeplejeråd (DSR)
  • Danske Fysioterapeuter
  • Danske Bioanalytikere (dbio)
  • Ergoterapeutforeningen (Etf)

Forældreorganisationer

 • Signe Nielsen, Formand, FOLA
  Indstillet af:
  • Forældrenes Landsforening (FOLA)
 • Grethe Bremer, Hovedbestyrelsesmedlem, Skole og Forældre
  Indstillet af:
  • Skole og Forældre

Studenter- og elevsammenslutninger

 • Marie Holt Hermansen, formand for Danske Skoleelever
  Indstillet af:
  • Danske Skoleelever (DSE)
 • William Heide, Politisk næstforperson, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning
  Indstillet af:
  • Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS)
 • Andreas Ryun Drasbek, politisk næstformand i Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 
  Indstillet af:
  • Erhvervsskolernes ElevOrganisation (EEO)
  • Landssammenslutningen af Handelsskoleelever (LH)
 • Michella Ravn Søndergaard, Socialpolitisk Ansvarlig i Danske Studerendes Fællesråd
  Indstillet af:
  • Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
 • Charly Ngigi, næstforperson i Organisation for Professionshøjskolestuderende
  Indstillet af:
  • Organisation for Professionshøjskolestuderende (OPS)
 • Vakant
  Indstillet af:
  • Modstrøm - Foreningen for FGU-elever og unge omkring FGU

Medlemmer med bred, international evalueringsfaglig viden

 • Linda Lundgaard Andersen, professor, Roskilde Universitet

 • Malene Skov Dinesen, indehaver og chefkonsulent, Ineva

  • Udpeget af EVA’s bestyrelse