EVA

Sådan blev EVA til

”Jeg synes, vi i Danmark kan være stolte af, at vi nu starter et så ambitiøst udviklingsarbejde, og som det første land tager konsekvensen af, at skole og uddannelse skal hænge sammen fra første dag i skolen til højt specialiseret undervisning på universiteter og voksenuddannelser.”

Sådan sagde daværende undervisningsminister Margrete Vestager, da Danmark i 1999 som det første land i verden fik et evalueringsinstitut for hele uddannelsessektoren. Hermed var Danmarks Evalueringsinstitut født med den ambition at producere viden, der kan forbedre alle uddannelsesområder i Danmark.

Historien begyndte dog flere år tidligere. I 1992 nedsatte Bertel Haarder som undervisnings- og forskningsminister ”Evalueringscenteret” med det formål at ”udvikle kvaliteten af uddannelse, undervisning og læring i Danmark” gennem evalueringer af de videregående uddannelser.

I årene efter kunne man på forsider af aviser og fagblade læse overskrifter som ”Tandlægestuderende borer ikke dybt nok” og ”Der forskes ikke nok på Danmarks Lærerhøjskole”. Artiklerne var baseret på evalueringscenterets første undersøgelser, og den omfattende interesse møder EVA’s rapporter, pressemeddelelser og andre produkter stadig.

I 1999 under Margrethe Vestager blev navnet ændret til Danmarks Evalueringsinstitut og hele danskernes uddannelsesvej fra grundskole til ungdomsuddannelse over videregående og voksenuddannelse blev en del af EVA’s undersøgelsesfelt. I 2006 kom dagtilbudsområdet også med.

Forkortelsen EVA blev også født i 1999. Et modigt valg med mange associationer, vil nogle mene. Koblingen til ivrig søgen efter kundskab er nok den konnotation, EVA selv er gladest for. Vi evaluerer nemlig hele tiden, hvordan uddannelsesinstitutioner, skoler og dagtilbud har klaret sig i går og i dag for at styrke dem til at gøre det bedre i morgen og i overmorgen.