EVA

Udvikling af EVA-medarbejderes kompetencer

EVA har store ambitioner for den enkelte medarbejders faglighed, udvikling og karriere – også for at kunne løse vores opgaver med høj kvalitet. Derfor har du som medarbejder gode muligheder for kompetenceudvikling via eksterne kurser og internt på EVA, bl.a. igennem vores konsulentuddannelse.

Som konsulent på EVA får du mulighed for at følge vores konsulentuddannelse, EVA Akademi. Bliver du ansat på EVA tidligt i din karriere vil du kunne få en fuld konsulentuddannelse med 21 dages undervisning over to år.

Har du allerede stor erfaring, sammensættes konsulentuddannelsen, så du får merit i de moduler, hvor du allerede har stærke kompetencer, og du kan i stedet prioritere andre moduler i uddannelsen. Og måske er det relevant, at du underviser på nogle af de interne kurser.

Målet med konsulentuddannelsen er, at alle vores konsulenter vokser og bliver dygtigere inden for en række kerneområder, som er vigtige i EVA’s arbejde - og i andre karrieresammenhænge. De er bl.a.:

  • Projektledelse: Modulerne har fokus på, at deltagerne opnår færdigheder inden for bl.a. management- og lederskabsdiscipliner, rolleforståelse, styringsværktøjer, projektorganisering og interessentsamarbejde.
     
  •  Metode- og evalueringsfaglighed: I disse moduler arbejder deltagerne med at styrke deres færdigheder inden for bl.a. evalueringsdesign og evalueringsmodeller, dataindsamling og håndtering af data, analysestrategier, informationssøgestrategier og databasesøgning.
     
  • Formidling og vidensomsætning: Her har vi fokus på at styrke deltagernes formidlingskompetencer, bl.a. gennem undervisning i præsentationsteknik og retorik, faglig formidling, målgruppeforståelse, kognitiv sprogteori og digitale læsestrategier.

Andre moduler har fokus på samarbejde, kollegial feedback, personlig udvikling og strategisk forståelse.

Konsulentuddannelsen består af en række obligatoriske moduler, der er fordelt på onboarding-, basis- og overbygningsmoduler. Herudover er der en række valgfri moduler. Det betyder, at nyuddannede medarbejdere vil få et solidt fundament af bl.a. metode- og evalueringsfaglighed, strategisk forståelse og sektorkendskab, mens konsulenter med mere erfaring vil kunne tage mere avancerede moduler inden for fx fokusgruppeinterview, facilitering og anvendelse af mixed methods.