RAPPORT

Ord med på vejen

Fra august 2009 bliver det obligatorisk for alle kommuner at vurdere børns sprog i skolestarten. EVA har undersøgt, hvilke erfaringer fem udvalgte kommuner allerede i 2008 har gjort i forhold til at vurdere børnenes sproglige kompetencer ved skolestart.

Udgivelsesår: 2008
ISBN: 978-87-7858-480-8
Opdragsgiver: EVA
Download