EVA

Organisation

EVA's organisation består af bestyrelse, direktør, fem uddannelsesfaglige områder, kommunikation og ledelsessekretariat.

EVA er et selvstændigt statsligt institut, der blev oprettet ved lov i maj 1999.

Direktør, bestyrelse og repræsentantskab

EVA ledes af en direktør, under ansvar over for instituttets bestyrelse. 

Bestyrelsen består af en formand, der er udpeget af undervisningsministeren, og otte medlemmer, der er indstillet af forskellige relevante råd og ministerier.

Derudover har EVA et repræsentantskab med 37 medlemmer. Her er skoleejere, bestyrelsesforeninger, arbejdsgivere, elev- og studentersammenslutninger, rektorforsamlinger, ledersammenslutninger og faglige lærerorganisationer repræsenteret.

EVA's organisation

EVA består af fem områder inden for dagtilbuds- og uddannelsessystemet, en kommunikationsenhed og et ledelsessekretariat. Se EVA's ledelse her.

På tværs af huset har vi i fem kompetencecentre fokus på projektdesign, vidensopsamling, kvalitativ og kvantitativ metodeudvikling og vidensomsætning.

Vi er ca. 100 medarbejdere.

EVA's organisationsdiagram